Сирота Роман Богданович

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-54

Електронна пошта: roman.syrota@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Міжнародна історія першої половини ХХ ст. зі спеціальним наголосом на зовнішній політиці Великої Британії, Українське питання в політиці і суспільно-політичній думці Великої Британії, Схід-Захід відносини і конструювання Східної Європи.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Британський Форин Оффіс і дипломатична боротьба довкола українського питання напередодні Другої світової війни // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ, 2000. – С. 142–168.
 2. Дві спроби запровадження україністики в міжвоєнній Великій Британії // Україна модерна / За ред. В. Верстюка, Я. Грицака, Л. Зашкільняка та ін.; Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. – Ч. 7. – Київ; Львів, 2002. – С. 185–211.
 3. Британські ліберали, Роберт Вільям Сітон-Вотсон і „нещаслива нація” (Дослідження з історії проукраїнського руху у Великій Британії в 1919–1939 роках) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 38. – Львів, 2003. – С. 293–367.
 4. Англо-українські комітети  // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во “Наукова думка”, 2003. – 688 с.
 5. Багге Джон Піктон // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во “Наукова думка”, 2003. – 688 с.
 6. Ukrainian Studies in Interwar Great Britain: Good Intentions, Major Obstacles // Harvard Ukrainian Studies. – Vol. XXVII (1–4). 2004–2005. – P. 149–180.
 7. „Лінія Керзона” чи „лінія Нем’єра”? Кордон і модернізація в багатоетнічному регіоні // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 39-40. – Львів, 2005. – С. 314–348.
 8. “The New Europe” і британський дискурс України 1916–1920 років: перепроектування Європи // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCLI: Праці Історично-філософської секції. – Львів, 2006. – С. 240–302.
 9. Кейрнс Ендрю // Енциклопедія історії України: Т. 4: Ка-Ком / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во “Наукова думка”, 2007. – 528 с.
 10. “With a Strong Peace in View”: The Geopolitics of Eastern European Revolutions, 1918–1921, Reconsidered // Harvard Ukrainian Studies. – Vol. 29 (1–4). 2007. – P. 455–470.
 11. „Під пильним спостереженням”: британські спецслужби і українська політична еміграція в 1920–40-х рр. // Українська думка. – Ч. 6 (15 березня). Лондон, 2008. – С. 4.
 12. „Ніхто не знав, на кого він працював”: Яків Макогон і його Українське бюро в Лондоні // Українська думка. – Ч. 11 (24 травня). Лондон, 2008. – С. 4.
 13. Коростовець Володимир Костянтинович // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон – Кю / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во “Наукова думка”, 2008. – 568 с.
 14. Англо-Українські комітети, Українсько-Британські комітети / Р. Сирота // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. – Вип. 1. Предметно-тематична частина: А–Г / Відп. ред. М.М.Варварцев. – Київ, 2009. – С. 33–34.
 15. “Припускаю, що висловлювався не завжди цілком точно” : українські сюжети А. Дж. П. Тейлора” / Р. Сирота // Україна Модерна. – Т. 6 (17). – Київ , 2010. – С. 132–157.
 16. Нем’єр Луїс / Р. Сирота // Енциклопедія історії України. – Т. 7: Мл – О. – Київ, 2010. – С. 363–364.
 17. “Вони вирушать до Скандинавії ‘туристами’”: Велика Британія і український проект у Зимовій війні 1939–1940 рр. / Роман Сирота // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 45. – Львів, 2010. – С. 283–308.
 18. Сітон-Вотсон, Роберт Вільям // Енциклопедія історії України: Т. 9. Прил – С / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2012. – С. 585-586.
 19. A history from Olympian heights? Arnold J. Toynbee’s vision of Ukraine/ Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 56. –  Львів, 2016. – С. 165-175
 20. Office Expertise: Responsibility and Temerity in Internal British Comments on Eastern Europe, 1920 – 1940 // ASEEES – MAG Summer Convention “Images of the Other”, 26 – 28 June 2016. – Lviv: Ukrainian Catholic University, 2016. – P. 73.
 21. „Голова Медузи”: Британське генеральне консульство в Одесі та його звіти на початку ХХ століття // Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії ХІХ – початку ХХ століть / Колективна монографія за ред. Вадима Ададурова. – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – С. 115–147.
 22. Центральна Європа в міжнародних відносинах європейських держав від 1918 року до сучасності. Проспект навчального курсу / Ян Яцек Бруський, Любіца Гарбульова, Роман Сирота. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка , 2017. – 75 с.
 23. The New Europe group and Britain’s changing views of the East European settlement in 1918–20 // Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław 22–23 listopada 2018 r. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. – S. 21–23.
 24. Українське лобі у міжвоєнній Великій Британії: політика історичної реконструкції // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Спецвипуск: На пошану професора Романа Шуста. – Львів, 2019. – С. 618–654.
 25. Албанія // Світова історія ХХ – ХХІ століття / за ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. – Львів: Літопис, 2020. – С. 31–37 (співавтори В.М. Більовський і М.М. Кріль).
 26. “Is There a Teaching Position for a Ukrainian Scholar?” Politics, Personal Factor and the Problem of Differentiation of Russian and Slavic Studies at SSEES in the1920–30s // Slavic Literary Studies Deconstructed: Translating Ukraine. International Conference, 7 – 8 November 2022, Lviv. Book of Abstracts. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2022. – P. 81–82.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1972 р. в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області у сім’ї службовців. У 1989 р. закінчив Львівську середню школу № 70. Протягом 1989–1994 рр. навчався на історичному факультеті, у 1994–1997 рр. – в аспірантурі Львівського університету ім. Івана Франка.

У 1996–1997 рр. готував в Інституті історичних досліджень Лондонського університету (Велика Британія) кандидатську дисертацію на тему „Сучасна британська історіографія нової і новітньої історії країн Центральної і Південно-Східної Європи (організація і методологія), яку захистив у 1998 р. в Київському університеті ім. Тараса Шевченка (керівник – проф. Л. О. Зашкільняк).

У 1997–2000 рр. – асистент, з 2001 р. – доцент кафедри історії слов’янських країн, з 2010 р. – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського університету. Стажувався в Гарвардському університеті (США, 2002, 2004).

У 2006–2009 рр. перебував у докторантурі Львівського університету. Працює над докторською дисертацією на тему: „Політика Великої Британії у Східній Європі та Українське питання, 1920–30-ті рр.” (консультант – проф. Л.О.Зашкільняк).

У 2006–2007 рр. – гість-дослідник, 2007–2008 рр. – гість-співробітник Лондонської школи економіки і політичних наук (Велика Британія). У 2016 р. стажувався у Бібліотеці й Архіві ім. Т.Шевченка в Лондоні; прочитав цикл лекцій для студентів магістерських програм Університетського коледжу Університету Лондона з проблематики „Україна у Схід/Захід мінливих відносинах”, а також виступив перед студентами Університету Кембриджа.

У 2016–2021 рр. – координатор магістерської програми спеціалізації „Центральна Європа в історії: від багатонаціональних монархій до Вишеградської співпраці”, відкритої у Львівському університеті за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.

У 2016 р. – експерт Чеського Наукового Фонду (GAČR, Чеська Республіка), у 2016–2017 рр. – експерт Національного Наукового Центру (NCN, Республіка Польща), з 2019 р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна).

Брав участь у міжнародних і національних наукових конференціях, наукових семінарах Університетів Гарварда і Лондона. Автор понад 60 наукових публікацій.

Проекти

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

2016 р. Наукове стажування у  Бібліотеці й Архіві ім. Т.Шевченка в Лондоні, Велика Британія.

2016-2019. Координатор проекту «Магістерська програма спеціалізації „Центральна Європа в історії: від багатонаціональних монархій до Вишеградської співпраці”» Міжнародного Вишеградського Фонду.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!