Нова історія Центральної та Східної Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Сирота Р. Б.Іст-31с, Іст-32c, Іст-33c, Іст-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Іст-31сдоцент Сирота Р. Б.
Іст-32cдоцент Лешкович Н. О.
Іст-33cдоцент Сирота Р. Б.
Іст-34сдоцент Полещук Т. С.

Опис курсу

Опис курсу:

Розглядаються та аналізуються передумови і особливості процесу утворення та розвитку держав Центральної та Східної Європи; формування їх політики, геополітичних інтересів, соціально-економічних моделей, ідеології, культури.

 Результати навчання:

Знати: 

 • сучасну науково-теоретичну базу проблематики утворення та розвитку держав регіону;
 • витоки, етапи, загальні тенденції та особливості процесу державотворення народів регіону;
 • специфіку організації, модель та функціонування центральної влади в політичних системах регіону;
 • особливості соціально-економічного розвитку, культурних процесів, формування ментальності народів регіону;
 • роль як окремих особистостей, так і подій, явищ, процесів суспільного життя;
 • найголовніші події в історії народів регіону зазначеного періоду.

Вміти: 

 • поповнити свої знання найновішими історіографічними здобутками щодо вказаної проблеми;
 • пояснювати специфіку та особливості державотворчих процесів в історії народів регіону;
 • володіти основним фактологічним матеріалом з історії країн регіону;
 • визначити цивілізаційні характеристики політичних, соціально-економічних, ідеологічних, культурних процесів в регіоні.

 

Рекомендована література

 • Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально–Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення. Київ, 2004.
 • Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії і цивілізації. Київ, 2000.
 • Дейвіс Норман. Боже ігрище. Історія Польщі. Київ, 2008.
 • Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002.
 • Історія Центрально – Східної Європи:   посібник / за ред. Л.Зашкільняка. Львів, 2001.
 • Історія західних і південних слов’ян ( з давніх часів до XX ст): навчальний посібник / за ред. В. Ярового. Київ, 2001.
 • Клочовський Є. Історія Польщі до кінця XV ст. Сандомир, 2005.
 • Кріль М. Історія Словаччини. Львів,  2006.
 • Лужицькі серби. Львів, 1997.
 • Єлавіч Б. Історія Балкан XVIII i XIX століття. Київ, 2003.
 • Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян. Давня доба, Середньовіччя / за ред. В. Ярового. Київ, 2011
 • Хрестоматія з історії західних і південних слов’ян  / за ред. В. Ярового. Т.2 Нова доба. Київ, 2016.
 • Чорній В. Слов’янознавчі студії. Львів, 2002.
 • Чорній В. Історія Болгарії. Львів, 2007.
 • Kłochowski J. Młodsha Europa. Warszawa, 1998.
 • Topolski J. Historia Polski: Od czasów najdawniejszych do 1990 r. Wyd.6. Warszawa, 1995.
 • Wielka historia Polski. Kraków, 1997-2000. T.1-12.
 • Пурковић М. Историϳа Срба. Београд, 1997.
 • Ћирковић С. Срби у средњем веку. Београд, 2005.
 • Dejiny zemi Korony ceske. Od prichodu slovanu do  roky 1740. Praha, 1997.
 • Ангелов Д. История на българската средновековна държава и право. С., 1992.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 •  Інститут історії України НАН України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Історія Центрально-Східної Європи в добу Середньовіччя та раннього Нового часу

Завантажити силабус