Полещук Тамара Сергіївна

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-54

Електронна пошта: Tamara.Poleshchuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Націотворчі процеси в Центральній та Східній Європі, міжслов’янські взаємини, історія Росії ХІХ – початку ХХІ ст.

Курси

Публікації

 • Українсько-болгарські освітні зв’язки кінця ХІХ-початку XX ст. // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 36. – Львів, 1987. – С. 112-117.
 • Роль Михайла Драгоманова в українсько-болгарських взаєминах (до 150-річчя від дня народження) // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 44. – Львів, 1992. – С. 35-46 (у співавторстві).
 • Володимир Соловйов: від слов’янської до національної ідеї // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 48. – Львів, 1996. – С. 73-76.
 • Общественно-политические и культурные связи западноукраинских земель с Болгарией ХІХ – начала ХХ вв. // Bulgarian Historical Review. – Sofia, 1997. – Vol. 23. – P. 44-74 (у співавторстві з В. П. Чорнієм).
 • Російська громадськість та український культурно-національний рух кінця 50-х – початку 60-х років ХІХ століття (за матеріалами тогочасної російської преси) // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Вип. 33. — Львів, 1998. — С. 102-107.
 • Російська громадська думка та український культурно-національний рух (1863-1876) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 34. – Львів, 1999. – С. 215-230.
 • Рецензія на: Миллер А. И. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 268 с. + 10 ил.” // Вісник Львівського університету. Серія історична. — Вип. 37. — Част. 2. — Львів, 2002. — С. 245-249.
 • Образ України в російській громадській думці другої половини ХІХ ст. (на прикладі наукової і публіцистичної спадщини Олександра Пипіна) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 396-409.
 • Ukrainian-Russian relations in the context of mutual myths and stereotypes // Przeglad stosunkow miedzynarodowych. The International Affairs Review. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – Nr. 1 (153). – S. 121–126.
 • Історія Росії ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посібник. Львів: ПАІС, 2008. 400 с.
 • Методичні поради до написання курсових і кваліфікаційних робіт з історії. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 48 с. (у співавт.).
 • Рецензія на: Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение, 2006 //Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. Вип. 44. С.443-454.
 • Питання єдності та окремішності українців і росіян у науковій спадщині Юрія Венеліна // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. Вип. 11. С. 77-85.
 • Образ Росії на сторінках шкільних підручників з історії України // Педагогічна думка. 2010. №3. С. 97-107.
 • Въпрос по руско-украинското единство и отделност на украинците в творческото наследство на Юрий Гуца-Венелин // Проглас. Списание. Орган на филологическия факултет на ВТУ. В. Търново, 2011. Кн. 1. С. 182-192.
 • Україна – Росія: “перезавантаження” відносин чи загроза українській державності // Partnerstwo Wschodnie. Wielka szansa Europy / pod red. nauk. Janusza Sawczuka. Poznań – Chorzów, 2011. S. 163-174.
 • Ідея протиставлення Росії й Заходу в інтелектуальній думці сучасної Росії: Олександр Панарін // Historia – Mentalność – Tożsamość: Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej historiografii XIX i XX wieku. Gdańsk, 2013. S. 597-604.
 • Історія Росії (ХІХ – початок ХХІ ст.). Тематика і методичні поради для підготовки до семінарських занять / Тамара Полещук. Львів : ПАІС, 2014. 58 с.
 • Рецензія на: Марчуков А. В. Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время / А. В. Марчуков. Москва: Regnum, 2011 [Серия: Selecta]. 294 с. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Вип. 50: До 75-річчя історичного факультету / За ред. Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. С. 571−578.
 • Російська Федерація у 1990-х роках: влада, реформи, суспільство (на допомогу вчителеві історії) // Педагогічна думка. 2015. №4. С. 12–22.
 • Рец. на: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Алексей Юрчак; предисл. А. Беляева; пер. с англ. – Москва: НЛО, 2014. – 664 с.: ил. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2016. Вип. 52. С. 275-283.
 • Російська Федерація у 2000-х роках: влада й суспільство (на допомогу вчителеві історії) // Педагогічна думка. 2017. Вип. 1. С. 5–14.
 • Полагоджуючи з недавнім минулим: національна память і посткомуністичний перехід в Центрально-Східній Європі: навч. пос. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 52 с. (у співав.).
 • Українське питання в ідеології російських євразійців 1920 – 1930-х років // Annales Historici Presovienses. 2018. Ć.2. S. 56¬-72.
 • Російське євразійство: традиція і сучасність // Refleksje o przeszłości, spojrzenie współczesność: Monografia. Kraków, 2018. – С. 406-432.
 • Юрій Гуца-Венелін і початок українсько-російської дискусії про “дві російські (“русские”) народності” // Проблеми слов’янознавства. 2018. Вип. 67. С. 125-137.
 • Українська чи “спільноросійська” (“общерусская”) культура: з історії українсько-російських інтелектуальних дискусій останніх десятиліть ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. 2019. С. 741-758.
 • Світова історія ХХ-ХХІ століть. Енциклопедичний словник / За ред. І. Підкови і Р. Шуста. Вид. друге, доповнене. Львів: Простір-М, 2019. – 1284 с. (Євразійство. С. 372-373; Медведєв. С. 676; Путін; С. 879-880; Російська імперія; С. 907-917; Російська Федерація; С. 917-925; Російський світ; С. 925-926; СРСР. С. 992-1015; Чеченська проблема (у співав). С. 1208-1212).

 

Біографія

shapeimage_2

Народилась 1958 р. в с. Бережки Дубровицького району Рівненської області. У 1975 р. закінчила середню школу №2 м. Дубровиці. У 1975–1980 рр. навчалась на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. У 1980–1983 рр. працювала вчителькою історії середньої школи №2 м. Житомира. Протягом 1983–1986 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі історії південних і західних слов’ян Львівського університету.

У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Болгаро-українські громадсько-політичні та культурні взаємини (1878–1914)” (науковий керівник – проф. В. П. Чорній). З 1986 – асистент, з 1991 – доцент кафедри історії слов’янських країн (з 2010 – кафедра Центральної та Східної Європи) Львівського університету. Стажувалася в Українському Вільному університеті в Мюнхені (1991, 1992), Центрально-Європейському університеті в Будапешті (1996, 2001), Вроцлавському університеті (1999, 2010, 2018).

Автор понад 130 публікацій. Керувала написанням кандидатських дисертацій: Ірини Мацевко (“Неославізм у суспільно-політичному житті Галичини (1908–1914 рр.)”, 2001 р.); Василя Банаха (“Російська суспільно-політична думка 1990-х років: ідеї та напрями”, 2011 р).

Проекти

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!