Публічна історія

Тип: Нормативний

Кафедра: історії центральної та східної європи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Полещук Т. С.Істм-51c

Опис курсу

             Анотація навчальної дисципліни:

Навчальний курс знайомить студентів із виникненням та змістом відносно нового в історичній науці та професійній діяльності напряму – публічна історія, присвяченого “побутуванню” історії в публічній сфер. У курсі охарактеризовано суспільно-політичні та інтелектуальні причини виникнення публічної історії, окреслено методологічні засади та практичні методи публічної історії, проаналізовано функціонування публічної історії у країнах Заходу, Центральної та Східної Європи, вказано на осередки, освітні програми та перспективи публічної історії в Україні.

             Результати навчання:

  • знати: передумови появи, етапи, особливості розвитку, основні осередки публічної історії на Заході, в Центрально-Східній Європі та Україні; основні теоретичні засади та практичні методи публічної історії як різновиду професійної діяльності.
  • вміти: аналізувати наукову літературу з публічної історії, організувати і проводити заходи щодо популяризації історичних знань  з непрофесійною аудиторією.

опис навчальної дисципліни 2020 (1)

Рекомендована література

Аккерман Ф. и др. Прикладная история, или Публичное измерение прошлого // Неприкосновенный запас. 2012. №3 (83).

Абрамов Р., Кожанов А. Концептуализация феномена Popular Science: модели взаимодействия науки, общества и медиа // Социология науки и технологий. 2015. № 2 (6). С. 45-59.

Исаев Е. Публичная история в России: научный и учебный контекст формирования нового междисциплинарного поля // Вестник Пермского университета. Серия “История”. 2016. №2 (33). С. 7-13.

Кравченко А. и др. Публичная история: между академическим исследованием и практикой // Неприкосновенный запас. 2017. №2.

Махов А. Между профессией и публикой: эволюция публичной истории в Америке // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2016. №2. С. 5-15.

Репина Л. Наука и общество: публичная история в контексте исторической культуры эпохи глобализации // Ученые записки Казанского университета. Серия “Гуманитарная науки”. 2015. №3. (157). С. 55-67.

Савельева И. Профессиональные историки в “публичной истории” // Новая и новейшая история. 2014. №3. С. 141-155.

Шевелева А. История: академическая, популярная, публичная // Артикульт. 2013. №3 (11).

De Groot J. Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. London – New-York: Routledge, 2009.

Liddington J. What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings and Practices // Oral History. 2002. № 1 (30). P. 83-93.

Weible R. Defining Public History: Is It Possible? Is It Necessary? // Perspectives on History. 2008. March (https://goo.gl/jXvn

Sayer F. Public History: A Practical Guide. London – New-York: Bloomsbury Publishing Plc, 2015.

 

 

Матеріали

Інформаційні ресурси

http://public-history-weekly (електронний журнал Міжнародної федерації з публічної історії)

www.historians.in.ua

www.lviv.center.org

www.istpravda.com.ua

likbez.org.ua

www.rupublichistory.ru

http://ncph.org/cms/  (National Council on Public History)

http://publichistorycommons.org/ ( History@Work)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму