Лешкович Наталія Олександрівна

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-54

Електронна пошта: nataliya.leshkovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія Росії XIX ст., українсько-російські взаємини XVIII-XIX ст., історія славістики.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Українці в російській імперській еліті другої половини XVIII-початку XIX ст. та їх роль у розвитку російської культури // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 48. – Львів, 1996. – С. 21-32;
 2. Малознана праця І. Киреєвського про українство як історіографічне та іконографічне джерело // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Вип. 2. – Львів, 1999. – С. 197-201.
 3. Накази шляхти та козацької старшини Лівобережної Гетьманщини 1797 року як джерело // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. – Львів, 1998. – С. 236-242.
 4. Г. Винський про Росію другої половини XVIII ст.: український погляд // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Вип. 3. – Львів, 2000. – С. 201-205.
 5. Ян Мілліковський як книгар і видавець // Wielokulturowe srodowisko historyсzne Lwowa w XIX і XX w. – Rzeszow, 2007. – T. V. – S. 158-172.
 6. “Товариство руської шляхти в Галичині і його діяльність” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2006. – Вип. X. – С. 702-733.
 7. Товариство українських наукових викладів імені Петра Могили (1908–1939 рр.) / Михайло Кріль, Наталія Лешкович // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2011. – Вип. 46. – С. 430–452.
 8. Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії / Наталія Лешкович, Ольга Липитчук // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012–2013. – Вип. 13–14. – С. 564–578.
 9. Суд і судочинство в Росії після судової реформи 1864 року / Наталія Лешкович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів, 2014. – № 1. – С. 44−54.
 10. Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина XIX− початок ХХ ст.) / Наталія Лешкович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 59. – С. 92−101.
 11. Судова реформа 1864 року і проблеми формування правової свідомості в Росії (друга половина ХІХ − початок ХХ ст.) / О. Липитчук, Н. Лешкович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 81-90.
 12. Практикум з історії Росії від найдавніших часів до кінця XVIII століття / Наталія Лешкович. – Львів : ПАІС, 2014. – 300 с.
 13. З досвіду викладання історії Центрально-Східної Європи у Львівському університеті (1992−2014) / Наталія Лешкович // Історія та історики у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-річчя створення Історичного факультету) : колективна монографія/ за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 382−396.
 14. Конструювання концепту “Центрально-Східна Європа” в історіографічних дискурсах ХХ − початку ХХІ ст. / Наталія Лешкович // Дриновський збірник. – Харків, 2016. – Т. ІХ. – С. 101–121.
 15. Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії / Н. Лешкович, О. Липитчук // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 564-578.
 16. Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст. Львів: Львів. нац. ун-т, 2003. 188 с. + 8 кольор. іл. / Н. Лешкович, М. Кріль // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2006. – Вип. 1. – С. 261-263
 17. Західноукраїнська Народна Республіка: міжнародна діяльність (до 100-річчя утворення) / О. Липитчук, Н. Лешкович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2018. – Вип. 67. – С. 54-64

Біографія

shapeimage_2

Народилась 1955 р. в м. Вінниця у сім’ї службовців. 1972 р. закінчила Вінницьку середню школу № 2. Протягом 1972-1976 рр. навчалася на історичному факультеті Вінницького педагогічного інституту. З 1977 р. працювала у Вінницькому політехнічному інституті (викладачем, ст. викладачем, доцентом).

Протягом 1980-1983 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету ім. Т.Шевченка. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Роль преси в культурному співробітництві народів СРСР (1971-1975 рр.)” (керівник – доц. В. Є. Лось).

З 1991 р. – доцент кафедри історії СРСР Львівського університету ім. Івана Франка, з 1992 р. – доцент кафедри історії слов’янських країн, нині – історії Центральної та Східної Європи. Вивчає російсько-українські зв’язки XVIII-XIX ст. Учасник Міжнародних славістичних колоквіумів (1996-2008), член славістичної комісії НТШ ім. Шевченка.

Проекти

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!