ІІІ міжнародна студентська конференція: «Феномен Європи: державотворчі та інтеграційні процеси»

25.06.2019 | 11:16

Шановні колеги гуманітарних факультетів! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ міжнародній студентській конференції: «Феномен Європи: державотворчі та інтеграційні процеси»

Конференція відбудеться 1-2 листопада 2019 року на базі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5). Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.
У програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:
1. Археологія
2. Архівознавство, спеціальні історичні дисципліни, методологія історії
3. Етнологія та краєзнавчі студії
4. Історія античності, середніх віків, раннього нового часу та сходознавства
5. Давня, нова та новітня історія України
6. Нова та новітня історія країн Європи та Америки
7. Історія міжнародних відносин
8. Історія культури, мистецтва та релігії
9. Просопографічні студії
10. Альтернативна історія
11. Історія права
12. Військова історія
13. Філософські студії
14. Гендерна історія

Перед початком конференції буде опубліковано збірник тез.
Кінцевий термін подачі заявок і тез – 10 вересня.
Заявки і тези, надіслані після вказаної дати, розглядатись не будуть. Заявка на участь і тези доповіді мають бути оформлені відповідно до вимог.
Вимоги до тексту:
• Приймаються публікації українською, англійською, російською та польською мовами;
• Матеріали надсилаються авторами разом з реєстраційною формою шляхом заповнення Google Form;
• Тези мають містити такі елементи: заголовок, ПІБ (повністю), заклад, де навчається або працює автор, ПІБ, науковий ступінь та посада наукового керівника;
• Текстовий формат – Times New Roman;
• Розмір шрифту (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання – по ширині;
• Кількість символів – до 6000 (з пробілами); заголовок, ПІБ автора та наукового керівника, назва наукової установи не враховуються;
• Формат лапок – « »;
• Формат тире – ;
• Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем, а також в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл;
• Список джерел та літератури подається згідно Chicago Style
• Посилання в тексті вказуються в квадратних дужках: номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15].
• Допускаються лише загальноприйняті скорочення;
• До статті повинні додаватись анотації українською (польською) та англійською мовами (до 500 символів з пробілами) та ключові слова (3–5 слів);
Надсилаючи тези, автор бере на себе усю відповідальність за інформативність та достовірність поданої інформації, її грамотне оформлення та правильне оформлення цитованих та згадуваних в роботі праць. Усі публікації будуть проходити тест на плагіат: якщо його буде виявлено, заявка буде анульована. Організаційний внесок у такому випадку повертається.
Сума організаційного внеску для участі у конференції становить: 250 грн для студентів ЛНУ імені Івана Франка, 290 грн. – для учасників з України, 15 євро – для іноземців.
З усіх питань звертатись до Меренюк Христини (тел.: 093 499 35 12) та Букала Ігоря (097 047 84 19)
Подати заявку: https://docs.google.com/forms/d/1tjXVO9uTUT6rJGUhaHPFkMcakrKmm8UrrnvkuPYEvmo/edit
Реквізити: 5375 4141 0554 1873