XVІІ міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2019»

23.01.2019 | 09:59

Наукове товариство студентів, Рада молодих вчених та історичний факультет запрошує Вас взяти участь у XVІІ міжнародній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна-2019»  (Секція «Історія»).   

Конференція відбудеться 15 березня 2019 року на базі історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 60). Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

У програмі передбачаються секційні засідання за напрямками: 

– Етно-конфесійна взаємодія у світовій та вітчизняній історії;
– Соціальна історія України та країн світу;
– Економічна історія України та країн світу;
– Інтелектуальна історія. Історія культури і мистецтва.
– Простір та історія людства: актуальні проблеми урбаністики та історичної географії;
– Соціальна та культурна антропологія. Тенденції розвитку сучасного краєзнавства в Україні;
– Археологічні студії;
– Музеєзнавство;
– Архівознавство, джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни та методологія історії;
– Історія міжнародних відносин;
– Суспільство і влада: політична історія, державотворення та розвиток владних інституцій.

Після конференції планується видання збірника матеріалів конференції.

Оформлення заявок:
ПІБ
Повна назва установи (організації,
навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса:
Посада:
Курс (рік навчання):
Вчений ступінь:
Вчене звання:
Напрямок (секція):
Назва тез доповіді:
Контактний телефон:
Електронна адреса:
(Файл, у якому міститься заявка, у назві має
містити прізвище учасника, напр. «Петренко_заявка.doc»)

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг не повинен перевищувати 8 тис. символів
(2-3 стор.).
Документ повинен бути виконаний у форматі MS
WORD (приймаються файли тільки у форматі .doc). Шрифт Times New Roman, кегль
14; інтервал – 1.
Поля: верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5 см, праве
– 1,1 см, ліве – 2,1 см.
Тези повинні мати вихідну інформацію:
– Прізвище та ім’я автора (спочатку ім’я
потім прізвище, напр. Віктор Петренко)
– жирний курсив, вирівнювання по правому
краю;
– повна назва навчального закладу або
наукової установи, яку представляє автор – з нової строки, вирівнювання по
правому краю;
– через одну строку симетрично по центру
назва статті (Times New Roman, жирний).
Основний текст статті (вирівнювання по
ширині), абзац – 0,5 см (виставляти через меню “Формат”, вкладку
“Абзац”). Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab.
Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремим файлом.
Список джерел та літератури подається в кінці
статті (не більше 15 позицій). Джерела указуються в порядку згадування у
тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Включається лише та література, на яку є посилання в тексті! Посилання в тексті вказуються в
квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с.
12-15]). Не допускаються підрядкові посилання та використання меню
“Вставка” – “Сноска”!
Не допускається використання переносів,
нумерації сторінок, колонтитулів.
Тези повинні бути ретельно вичитані та
відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок!
Тези, що не відповідатимуть зазначеним вимогам, Оргкомітетом не
розглядатимуться. Файл, у якому вміщені тези у назві має містити прізвище
учасника та секцію: наприклад «Петренко_Економічна_історія.doc»

Кінцевий термін подачі заявок та тез – 1 лютого.

Заявки та тези після означеної дати розглядатись не будуть.

Друкований збірник буде виданий або висланий учасникам та учасницям на початку квітня. За умови прийняття тез до друку, оплата здійснюється за висланими реквізитами (після перевірки тез!).

Сума організаційного внеску для участі у конференції становить: 180 грн. – для студентів КНУ, 220 грн. – для учасників з України.

Тези доповідей ви можете надсилати на дану пошту НТС.