VI Міжнародна наукова конференція з історії археології “Історія археології: інтелектуальний простір міста та формування ідентичностей (до 120-річчя ХІ Археологічного з’їду)

21.01.2019 | 11:52

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ
МІЖНАРОДНОЇ РАДИ МУЗЕЇВ (ІСОМ УКРАЇНИ)

запрошують взяти участь у
VI Міжнародній науковій конференції з історії археології

ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЇ:
інтелектуальний простір міста та формування ідентичностей
(до 120-річчя ХІ Археологічного з’їду)

Місце проведення: м. Київ (Україна)
Термін проведення: 3–4 жовтня 2019 р.

Напрямки роботи конференції:
– інтелектуальні мережі та археологічні співтовариства у контексті міського простору;
– формування професійних ідентичностей у міському просторі;
– перетини ідентичностей у наукових співтовариствах;
– міська археологія: зміст явища й дієві гравці;
– маркування інтелектуального виміру міського середовища;
– локації інтелектуальних інтеракцій;
– повсякденне життя науковця-містянина тощо.

Заявки та статті для участі у конференції приймаються до 15 липня 2019 року включно.

За результатами роботи конференції планується опублікувати тематичний збірник. Матеріали для публікації надсилаються після підтвердження отримання заявки не пізніше 1 серпня 2019 р.
Вимоги до публікації:
• обсяг до 1 др. арк. українською, англійською, німецькою та польською мовами у електронному вигляді;
• УДК, анотації українською та англійською мовами (1,8 тис. знаків), підписи до ілюстрацій (українською та англійською мовами), список скорочень, відомості про автора;
• посилання наскрізні у квадратних дужках – прізвище автора, рік видання, сторінка, наприклад, [Петренко, 2003, с. 45], а в кінці тексту – список використаних джерел в алфавітному порядку мовою оригіналу, а також блок REFERENCES;
• між прізвищами та ініціалами, сторінками, роками просимо ставити нерозривні пробіли, між будь-якими цифровими позначеннями ставимо коротке тире (–); лапки – “ ”, цитати – курсивом;
• посилання на ілюстрації – (рис. 1). Усі типи ілюстрацій позначають: рис. Нумерація ілюстрацій наскрізна і послідовна;
• графічні матеріали в електронному вигляді надсилати у форматах tiff і jpeg (роздільна здатність не менше 300 dpi).

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію і матеріалів для публікації.
Проживання і харчування за рахунок сторони, що відряджає.
Заявки та матеріали надсилати на адресу: archaeological_communication@ukr.net