Круглий стіл „Архіви НТШ в Україні й за кордоном“

11.10.2018 | 09:28

Ярослав Дашкевич стверджував, що «бібліотека НТШ – єдина у світі за своїм змістом. У ній концентрувалися велетенські багатства української літератури, незвичайно цінні рукописні й архівні матеріали, закордонна періодика, колекція листівок і плакатів, картографічна збірка». Справді, бібліотека НТШ з архівними і книжковими фондами посідала третє місце серед львівських зібрань і була найбільшою систематизованою колекцією рукописної та книжкової україніки наприкінці ХІХ — на поч. ХХ ст. У 1917 році бібліотеку та архів Івана Франка було передано НТШ, а 1929 р. при бібліотеці НТШ було створено “спеціяльний кутик Ів. Франка, де поміщено бібліотеку, архів та інші пам’ятки (меблі й ін.) по покійному Письменнику”. Після 1940 року вціліла бібліотечна та архівна спадщина НТШ потрапила у різні бібліотеки та архіви в Україні та за кордоном. Однією з найгостріших проблем, пов’язаних з архівами НТШ, є ситуація у крайовому осередку в Сарселі: архів, який представляє столітню українську інтелектуальну історію на різних континентах, під загрозою зникнення.
Основна кількість архівної спадщини НТШ стосується поточної діяльності Товариства і його членів та колекційних матеріалів.
Під час круглого столу відбудеться розмова про найцінніші архівні матеріали НТШ, які знаходяться в Україні та крайових осередках НТШ.