Інформація про отримання довідки про доходи для здобувачів освіти

28.10.2021 | 10:05

З 28.10.2021 р. вироблена нова схема замовлення довідки про доходи здобувачами вищої освіти.  Здобувач вищої освіти заповнює електронну форму для замовлення довідки про доходи. 

 Схема замовлення довідки про доходи здобувачами вищої освіти:

  1. Здобувач вищої освіти заповнює електронну форму для замовлення довідки про доходи (поклик на форму). 

  2. Відповідальний працівник Сектору студентської підтримки ЦПСС наступного робочого дня передає замовлення довідок у відділ АСУ-ВНЗ “Сигма”, який у свою чергу друкує відповідні довідки. 

  3. АСУ-ВНЗ “Сигма” передає готові довідки відповідальному працівнику Сектору студентської підтримки в 238 каб. Головного корпусу Університету. 

  1. Відповідальний працівник Сектору реєструє довідки у журналі реєстрації видачі довідок про доходи, передає довідки на підпис до бухгалтерської служби Університету (довідка підписується головним бухгалтером та Ректором Університету або вповноваженими особами відповідно до покладених на них обов’язків), підписи скріплюються гербовою печаткою.  

  1. Підписані довідки про доходи бухгалтерська служба передає відповідальному працівнику Сектору студентської підтримки, який у свою чергу повідомляє здобувача вищої освіти про готовність довідки. 

  2. Здобувач вищої освіти особисто отримує довідку про доходи в 238 каб., про що розписується в журналі реєстрації видачі довідок. 

Тривалість виготовлення довідки з моменту заповнення електронної форми становить не більше 5-х робочих днів. 

Відповідальним працівником Сектору студентської підтримки ЦПСС за виготовлення довідок про доходи здобувачами вищої освіти призначено лаборанта Дублянська Тетяна Богданівна (tetiana.dublianska@lnu.edu.ua).