Дудяк Олег Анатолійович

Посада: доцент кафедри давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oleh.dudyak@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історична демографія, українсько-польські взаємини.

Курси

Публікації

 1. Динаміка чисельності польського населення Східної Галичини у першій третині ХХ ст. (за матеріалами переписів 1910, 1921, 1931 рр.) // Вісник Львівського національного університету. Серія історична. – Львів, 2001. – Вип. 35-36. – С. 494-510.
 2. Динаміка національного складу службовців адміністративних органів Східної Галичини у міжвоєнний період // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Вип. 4. – Львів, 2001. – С. 363-373.
 3. Польська спільнота Східної Галичини під час виборів 1922 року // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 123-124. – Чернівці, 2002. – С. 414-423.
 4. Українське питання в програмах та діяльності польських селянських (людових) партій Східної Галичини (1921-1926 рр.) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2002. – Вип. 2. – С. 18-27.
 5. Перепис 1931 р. як джерело до вивчення національного складу населення Східної Галичини першої половини 1930-х рр. (на прикладі Львівського воєводства) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 641-658.
 6. Національна структура населення Львівського воєводства за польським переписом 1931 р.: проблема достовірності даних // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 55. – Львів, 2005. – С. 35-36.
 7. Динаміка соціальної структури польського населення Західної України у міжвоєнний період: на матеріалах польських переписів 1921 і 1931 рр. // Гуржіївські історичні читання / За ред. В. Смолія. – Черкаси, 2007. – С. 282–287.
 8. Соціальна структура польського населення Галичини за даними перепису 1931 р. // Галичина: етнічна історія / Ред. С.А. Макарчук. – Львів, 2008. – С. 165-186.
 9. Музеологія. Програма курсу для студентів історичного факультету. Методичні рекомендації для підготовки для семінарських занять. – Львів, 2009. – 70 с.
 10. Львівські підприємці за даними перепису 1931 р.: чисельність, етноконфесійний склад, сфера зайнятості // Вісник львівського університету. Серія історична. – Вип. 48. – Львів, 2013. – С. 521–534.
 11. Соціальна структура польської громади міста Львова за даними перепису 1931 р. // Проблеми слов’янознавства. Вип. 63. Львів, 2014. C. 176–185.
 12. Дрібноміщанство Львова у першій половині 30-х років: чисельність, етноконфесійний склад, сфера зайнятості // Військово-науковий вісник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вип. 23. Львів, 2015.
 13. Соціальна структура етноконфесійних спільнот м. Львова за даними перепису 1931 року. // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів, 2017. Т. 10. (фахове видання).
 14. Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Львів, 2017. Т. 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори: уявлення, досвіди, практики / За ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. Част. 2. 476 с.
 15. Викладання музеєзнавства на історичному факультеті Львівського університету у другій половині XX – поч. XXI ст.// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018 – 2019. Львів, 2019. Вип. 19 – 20. С. 506 – 541.
 16. Викладання архівознавства на історичному факультеті Львівського університету у радянський період (друга половина 1940-х – кінець 1980-х рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. Львів, 2019. С. 524 – 545.

Біографія

shapeimage_2 (16)

Народився 24 лютого 1974 р. у Львові. У 1991 р. закінчив Підбірцівську СШ Пустомитівського р-ну Львівської обл. Впродовж 1991-1996 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1995 по 1998 рр. працював вчителем історії Борщовицької СШ Пустомитівського р-ну Львівської обл.

У 1998 р. вступив на навчання до аспірантури Львівського державного університету імені Івана Франка при кафедрі історії слов’янських країн, яку закінчив у 2001 р. Дисертацію на тему “Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-30-і рр. ХХ ст.)” захистив у грудні 2003 р.

З липня 2003 р. працює асистентом кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. З січня 2011 р. на посаді доцента кафедри.

У жовтні 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри.

У червні 2015 р. – серпні 2016 р. перебував у лавах ЗСУ.

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!