Навчально-методична лабораторія

  • Про підрозділ
  • Співробітники

Лабораторія була створена відповідно до наказу ректора Львівського державного університету імені Івана Франка від 18 травня 1998 р. на базі комп’ютерного класу, що виник при історичному факультеті в жовтні 1996 р. завдяки гранту від Міжнародного фонду “Відродження”. Ініціатором створення класу був проф. Я. Й. Грицак, а першим його керівником – доц. В. І. Сусак. Діяльність класу розвивалася в навчальному, редакційно-видавничому та науково-дослідному напрямах. Клас виконував функції не тільки комп’ютерної навчальної структури, а й методичної і науково-дослідної інституції.

Штат лабораторії складається з чотирьох осіб: завідувач М. Е. Яковенко, інженер-програміст Г. М. Сумик, старший лаборант к.і.н. П. С. Юрейко, лаборант к.і.н. І. Ю. Папа. У 2012-2015 рр. на посаді лаборанта працював к.і.н. С. О. Козловський.

Головними напрямами діяльності навчально-методичної лабораторії є підготовка до друку наукових та навчально-методичних видань та організація роботи студентів по пошуку необхідних матеріалів для підготовки рефератів, есе, курсових та дипломних робіт в мережі інтернет, сканування текстів та фотографій, видруку документів.

За роки роботи лабораторії були впроваджені у навчальний процес сучасні методи історичних досліджень, які включають взаємодію різних гуманітарних дисциплін (соціологія, антропологія, просопографія, політичні дослідження, генеалогія, усна історія та ін.), проводилися соціологічні опитування  та виконувалися проекти з дослідження громадської думки та усної історії.

На комп’ютерному обладнанні лабораторії здійснюється підготовка оригіналів-макетів для поліграфічного видання збірників наукових праць і монографій, а саме: ”Вісник Львівського університету. Серія історична”, “Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету”, “Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: Львів-місто-суспільство-культура” та ін.

Співробітники

завідувачЯКОВЕНКО Майя Емілівназавідувач
старший лаборантЮРЕЙКО Павло Степановичстарший лаборант