Кабінет славістики

 • Про підрозділ
 • Співробітники

У червні 2008 р., згідно з рішенням Ректорату університету, у складі історичного факультету було створено міждисциплінарний навчально-науковий структурний підрозділ Кабінет славістики, який став організаційним осередком Інституту славістики. Його штат складається із завідувача та старшого лаборанта. З часу заснування і по теперішній час Кабінетом завідує Романна Бокоч. Старшими лаборантами Кабінету були Марія Файда та Світлана Винниченко, а з грудня 2015 р. на цій посаді працює Оксана Тузик.

Основна діяльність Кабінету спрямована на координацію навчально-методичної і наукової роботи вчених-славістів Львівського національного університету імені Івана Франка з метою поліпшення викладання славістичних дисциплін, а також консультування студентів щодо використання наукових та навчально-методичних видань у процесі вивчення славістичних курсів тощо. Працівники Кабінету надають допомогу Інституту славістики у підготовці до видання наукового збірника “Проблеми слов’янознавства” та організації Міжнародних славістичних колоквіумів.

 1. Загальні положення
  • Кабінет славістики (надалі – “Кабінет”) є самостійним міждисциплінарним навчально-науковим структурним підрозділом Інституту славістики історичного факультету Львівського національного університету;
  • Діяльність “Кабінету” регулюється Статутом Львівського Національного університету імені Івана Франка;
  • “Кабінет” безпосередньо підпорядковується директору Інституту славістики історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
 1. Основні напрямки роботи
  • Виявляти та комплектувати бібліотеку кабінету новою фаховою літературою та періодикою;
  • Укладати навчально-наукову бібліографію з проблем славістики;
  • Координувати навчально-методичну і наукову роботу між кафедрами історії слов’янської країн ( історичний факультет) та слов’янської філології (філологічний факультет) з метою поліпшення викладання славістичних дисциплін;
  • Консультувати студентів, щодо використання наукових та навчально-методичних видань у процесі вивчення славістичних курсів;
  • Надавати допомогу Інституту славістики у підготовці до видання наукового збірника “Проблеми слов’янознавства”;
  • Організаційно забезпечувати участь студентів у славістичних наукових форумах.
 1. Організаційна структура
  • Штат “Кабінету” складається із завідувача та старшого лаборанта;
  • Загальне керівництво “Кабінетом” здійснює його завідувач, якого призначає ректор Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Завідувач “Кабінету” окреслює згідно з Законодавством про працю функціональні обов’язки його працівників та несе відповідальність за стан трудової та виконавчої дисциплін.
 1. Фінансові забезпечення та майнові права
  • Фінансове забезпечення діяльності “Кабінету” здійснюється за рахунок бюджетних коштів та ґрантової підтримки національних та зарубіжних організацій;
  • Фінансові надходження від зацікавлених організацій зберігаються на позабюджетному рахунку Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • Технічне обладнання, навчальна і наукова література “Кабінету” знаходиться на балансі Львівського національного університету імені Івана Франка.
 1. Порядок затвердження і внесення змін до “Положення про “Кабінет”
  • Положення про “Кабінет” затверджується ректором Львівського національного університету імені Івана Франка після його узгодження з директором Інституту славістики та деканом історичного факультету;
  • Зміни та доповнення до “Положення” приймаються згідно із рекомендаціями завідувача “Кабінетом” і надсилаються ректору Львівського національного університету імені Івана Франка на затвердження, після їх узгодження з директором Інституту славістики та деканом історичного факультету.
 1. Порядок припинення діяльності Кабінету”
  1. Діяльність “Кабінету” може бути припинена шляхом його ліквідації згідно з рішенням ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

Повний текст документу з реквізитами: Положення про кабінет славістики

Співробітники

лаборантТУЗИК Оксана Романівналаборант