Шпик Ігор Євгенович

Посада: доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-54

Електронна пошта: igor.shpyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Південно-східнослов’янські релігійно-культурні відносини періоду середньовіччя, візантійсько-слов’янська книжно-літературна та мистецька спадщина, історія славістики.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Високоосвічені болгари – провідники церковно-інституційного та релігійно-культурного життя Русі-України (остання чверть XIV–XV ст.) // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2005. Вип. С. 13–28;
 2. Болгарсько-українські книжково-літературні зв’язки та взаємо­впливи (остання чверть XІV–перша половина XVІ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника. Львів, 2006. Вип. 14. С. 3–36;
 3. Болгари на українських землях (кінець XIV–перша половина XVI ст.) // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2007. Вип. 56. С. 57–72;
 4. Руський митрополит Кипріян (До питання болгарсько-українських релігійно-культурних зв’язків XІV–XV ст.) // Дріновський збірник. – Софія–Харків, 2009. Т. 3. С. 390–399;
 5. Спорідненість тератологічних орнаментів болгарських та українських книг XII–початку XV ст. // Проблеми слов’янознавства. Вип. 58. Львів, 2009. С. 206–213;
 6. Болгарські мотиви в плетінчастому орнаменті українських рукописних книг (остання чверть XІV–перша половина XVІ ст.) // Проблеми слов’янознавства. Вип. 59. Львів, 2010. С. 67–80;
 7. Българо-украински религиозно-културни връзки през Късното Средновековие в историографията от 40-те-80-те години на ХХв. // Списание на Българската академия на науките. 2010. кн.6. С.51–58;
 8. Болгарські іконографічні традиції в українському малярстві (остання третина ХІІІ–перша половина XVI ст.) // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 60. Львів, 2011. – С. 67–80;
 9. Рецепція «другого південнослов’янського впливу» в Західній та Південно-Західній Русі (кінець ХІV–XV ст.) // Историки-слависты МГУ : Кн. 8 : Славянский мир : в поисках идентичности : В ознаменование 70-летия учреждения славистических кафедр в университетах Российской империи. Москва : Институт славяноведения РАН, 2011. С.113–129;
 10. Болгарские влияния на духовно-культурную жизнь Галицкой Руси (последняя четверть XIV–первая половина XVI вв.) // Трети Международен конгрес по българистика, 23–26 май 2013 г. Кръгла маса “Кирилометодиевистика”. София, 2014. С. 260–274;
 11. Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої чверті ХIV–першої половини ХVI ст. Львів: ПАІС, 2014. 236 с.;
 12. Культурно-цивілізаційне самоствердження болгар наприкінці ХІІ–на початку ХІІІ ст.: історична інерція та світоглядно-ментальні чинники // Проблеми слов’янознавства. Вип. 65. – Львів, 2016. С.28–41;
 13. «Чим жили, що думали, яким богам молились…» Болгарські джерела пізньосередньовічної української духовності//Сестра моя, Софія… Видавництво День, 2016 С. 126-133
 14. В’язь болгарських та українських рукописних книг ХІІІ–XV ст.: ознаки спорідненості//Проблеми слов’янознавства. Вип. 66. Львів, 2017. С. 41-53.
 15. Професор Володимир Павлович Чорній: життя і творча діяльність // Проблеми слов’янознавства. Вип. 67. Львів, 2018. С.9–34;
 16. Українська рукописна орнаментика нововізантійського стилю: особливості розвитку в контексті східнохристиянських художньо-мистецьких традицій // Проблеми слов’янознавства. Вип. 67. Львів, 2018. С.104–124.
 17. Періодизація південно-східнослов’янської релігійно-культурної взаємодії часів середньовіччя: огляд основних підходів//Проблеми слов’янознавства. Вип. 68. Львів, 2019. С.  99 – 115. 
 18. Шпик І. Яровий В. Сербія // Світова Історія ХХ–ХХІ століть. Енциклопедичний словник / За ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. Видання друге, доповнене. Львів: Простір, 2019. С.962–967.
 19. Шпик І. Чорній В. Болгарія // Світова Історія ХХ–ХХІ століть. Енциклопедичний словник / За ред. Ігора Підкови і Романа Шуста. Видання друге, доповнене. – Львів: Простір, 2019. – С.135–144.
 20. Шпик І. Прищеплена етногенетична пам’ять, або як руси усвідомили свою слов’янськість // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2020.  Вип. 69. С.117–142.
 21. Шпик І. Є. Болгарсько-українські культурні відносини періоду пізнього Середньовіччя у працях українських учених ХІХ – першої чверті ХХ ст. // Проблеми слов’янознавства. 2021. Вип. 70. С. 22–30.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1982 р. в с. Туринка Львівського району Львівської області.У 1999 р. закінчив загальноосвітню школу І–ІІІ ступенів с. Туринка. У 1999–2004 рр. навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2004–2007 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка. 2007–2012 рр. – асистент кафедри історії слов’янських країн Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки (остання чверть XIV–перша половина XVI ст.) (Науковий керівник – проф. Чорній В. П.). З 2009 р. відповідальний секретар редколегії наукового збірника „Проблеми слов’янознавства” та оргкомітету Міжнародного славістичного колоквіуму. З 2012 р. – доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи. З 2015 р. – директор Інституту славістики Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). Учасник Міжнародних славістичних колоквіумів (Львів, 2004–2023), Третього міжнародного конгресу з болгаристики (Софія, 2013) та низки інших наукових форумів.  Член редколегії Дриновського збірника.

 

Проекти

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2006

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2007

2005-2008. Народи Центральної і Східної Європи та Україна історичні зв’язки і взаємини-2008

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2009

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2010

2009-2011. Слов’янський світ і Україна історичні зв’язки і паралелі-2011

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2012

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2013

2012-2014. Вузлові питання історії країн Центрально-Східної Європи-2014

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2015

2015-2017. Народи Центральної та Східної Європи суспільно-політичні зв’язки та культурні взаємини-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!