Гудима Юрій Володимирович

Посада: завідувач Музею історії Університету, асистент кафедри давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-48

Електронна пошта: yuriy.hudyma@lnu.edu.ua

Публікації

 1. Пелещишин М. А., Гудима Ю. В. Земля літописних бужан // Літопис Червоної калини. Львів, 1992. Ч.10-12. С. 50-52.
 2. Гудима Ю. Чи існувала підкарпатська дорога транзитної торгівлі між Сходом і Заходом у IX – X ст. // Брідщина. Броди, 1993. Ч. 2. С.12-13.
 3. Гудима Ю. Підлиська гора у народних традиціях і віруваннях волинсько-подільського пограниччя рубежу І-ІІ тис. н. е. і тепер // Народозначі зошити. Львів, 1999. №4. С.528-530.
 4. Гудима Ю. Стародавня дорога Попідгридень // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. Львів, 1999. Вип.2. C.35-39.
 5. Гудима Ю. З історії археологічних досліджень північних схилів Вороняків у районі Олеська // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів, 2000. – Вип.3. – С.278-282.
 6. Гудима Ю. Іконографія Олеського замку //„Галицька брама” № 12 (72). Грудень 2005. – С. 11-13.
 7. Гудима Ю. Переїзд святого Яцка Одровонжа через Галицьку Русь і найдавніші сакральні пам’ятки Львова // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи (Українське сакральне мистецтво ХІІІ-ХIV століть. Матеріали Третьої наукової конференції. – Львів, 4-5 травня 1995 р.)). – Львів, 2001. – С.77-83.
 8. Мацкевий Л., Гудима Ю., Матвіїв В. До питання найдавнішого заселення території сучасного Львова // Науковий вісник українського університету. – Москва, 2001. – Т.І. – С.146-148.
 9. Гудима Ю.В. Напрямки досліджень історичної географії Галицько-Волинського князівства // Наукові записки національного університету “Києво-Могилянська академія”. – Київ, Спеціальний випуск. – Т.20. – Частина І. – С.222-227.
 10. Гудима Ю. Село Йосипівка: штрихи до історії // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої наукової краєзнавчої конференції 21 листопада 2002 р. – Львів, 2003. – С.183-192.
 11. Гудима Ю. Михайло Яцків. Матеріали до біографії забутого українського різьбяра // Пам’ятки України: історія та культура. – Київ, – Рік ХХХVI. – Ч.4 (145). – С.122-129.
 12. Гудима Ю. Прикраси та народний одяг мешканців Олеська з околицями (від найдавніших часів до ХІХ ст.) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали третьої наукової краєзнавчої конференції 19 листопада 2004 р. – Львів, 2005. – С.278-289.
 13. Гудима Ю. Про герби та печатки з Олеська //„Галицька брама” № 10-12 (130-132). Жовтень-грудень 2005. – С.4-5.
 14. Гудима Ю. Скарб арабських дирхемів зі села Йосипівки // Матеріали конференції „Ольжині читання”. Пліснеськ 10 жовтня 2005 р. – С.2-4.
 15. Гудима Ю. Географія карбування арабських дирхемів VIII-IX ст. з Йосипівського скарбу // Матеріали конференції “Грошовий обіг і банківська справа в Україні: минуле та сучасність”. Львів 14-15 травня 2004 р. – Львів, 2005. – С.22-31.
 16. Гудима Ю. Опайнич І. Корона в архітектурі Львова // Вісник НТШ. Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. Весна-літо 2006. Ч.37. – С. 15 – 17.
 17. Гудима Ю. Про нову групу монет з Йосипівського скарбу. // Вісник Інституту археології. 2007. Вип. 2. – С.164-175.
 18. Гудима Ю.В. До питання про Олеську волость у ХІV – XVI ст. // Другі „Ольжині читання”. Пліснеськ-Львів. 14-15 червня 2007 року. – С.79-83.
 19. Гудима Ю., Корчак А. Чернече життя православного Плісненсько-Підгорецького монастиря у XVII ст. // Рівненський обласний краєзнавчий музей. Наукові записки. Вип. – Рівне, 2007. – С.41-45.
 20. Гудима Ю.В. Уродженці Брідщини в “Енциклопедії Львівського національного університету імені Івана Франка” (За опублікованими матеріалами 2003–2007рр.) // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. – Броди, 2008. – Вип. 1: Матеріали Першої науково-теоретичної конференції. 31 жовтня 2007 р. – С. 33–47.
 21. Гудима Ю.В. Про що може розповісти сімейний архів Муляв з Підгорець // Брідщина. Літературно-краєзнавчий журнал. – Броди. 2008. – № 19. – С. 32–38.
 22. Гудима Ю.В. Йосипівський скарб: стан і перспективи досліджень // Бродівщина – край на межі Галичини і Волині. – Броди, 2008. – Вип. 1: Матеріали Другої краєзнавчої конференції. 18 квітня 2008 р. – С. 12–16.
 23. Гудима Ю. Свято та будні в обителі академічних муз. «Каменяр». Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. № 7-8, вересень-жовтень 2010 р. С. 1-2.
 24. Гудима Ю. (Інтерв’ю). Ювілей: погляд у минуле на шляху до майбутнього. «Каменяр». Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. № 9, листопад 2010 р. С. 3.
 25. Гудима Ю. (Інтерв’ю). Сторінки однієї історії з різними печатями. «Каменяр». Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. № 11, грудень 2010 р. С. 4.
 26. Енциклопедія Львова. Т. 3. За ред. А. Козицького.- Львів: „Літопис”. 2010. (Гудима Ю.В. стаття: „Корона”.-С. 422-423).
 27. Гудима Ю. Народження Університету: явне та сокровенне в експозиції музею. «Каменяр». Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. Ювілейний випуск «Львівському університету – 350 років». № 1, січень 2011 р. С.
 28. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років. Календар. Упорядники Шуст Р.М., Качмар В.М., Гудима Ю.В., Тарнавський Р.Б.. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2011.
 29. Львівський національний університет імені Івана Франка. 350. 1661-2011. Ювілейне ілюстроване видання. Упорядники Шуст Р.М., Качмар В.М., Лукавий Ф.П., Гудима Ю.В., Тарнавський Р.Б.. ТзОВ „Дизайн-студія „Папуга”. 2011. ‑48 С.
 30. Корчак А., Гудима Ю. Тема „Руської трійці” у виданнях Львівського товариства „Просвіта” 1868-1939рр. //Світоч „Русалки Дністрової”. Збірник наукових праць/ЛКТ „Рідна школа”. Шашкевичівська комісія. –Львів, 2011. –С. 262-273.
 31. Гудима Ю.В. Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років. Ювілей і музей. // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика” Міжнародна науково-практична конференція. 6 – 7 жовтня 2011. Тези. –Київ, 2011. –С. 27-28.
 32. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка:у 2‑х т. Т.І: А-К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –716 с. + 112 вкл. (Гудима Ю.В. авторство 5 статтей: Вітковський Станіслав (С.293); Гохберґер Юліуш (С.376); Історії Львівського національного університету імені ІванаФранка музей (С.564+20 фото); Кордуба Мирон (у спів авт. С.647); Кульчицький Юрій (С.691).
 33. Енциклопедія Львова. Т. ІV: Л–М.  За ред. А. Козицького.- Львів: „Літопис”. 2012. (Гудима Ю.В. статті: „Лев” – С. 35–36, „Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка”.-С. 412-413).
 34. Гудима Ю.В. Львівському національному університету імені Івана Франка – 350 років. Ювілей і музей. // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика” Збірка праць міжнародної науково-практичної конференції(6 – 7 жовтня 2011 м. Київ). Ніжин, 2012. –С. 74-79.
 35. Гудима Ю.В. Гетьмани і королі у змаганні за відкриття вищої школи у Львові. // ХХІV Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція „Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)”. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції.–Вінниця, -С. 152-154.
 36. Гудима Ю.В. Скарбниця академічних цінностей (до Міжнародного дня музеїв). „Каменяр”. Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка. № 4, травень 2012 р. С. 9. http://kameniar.franko.lviv.ua/?p=2555.
 37. Гудима Ю.В. Про берла ректора і деканів Львівського університету. „Каменяр”. Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка. № 6, вересень 2012 р. С. 2. http://kameniar.franko.lviv.ua/?p=2851
 38. Білоніжка П. М., Гудима Ю.В. Ректор Євген Лазаренко в історії Львівського університету. // Мінералогічний збірник. 2012. № 62. Вип. 2. С. 294-304.
 39. Гудима Ю.В. Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2013. С. 232-236.
 40. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка:у 2‑х т. Т.ІI: Л-Я. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –764 с. + 224 вкл. ІІ том містить 2892 статті, 2657 ілюстрацій, 2 карти, 1 схему. Гудима Ю.В. – чл. видавничої ради, добір і впорядкування ілюстрацій до тому загалом, а також авторство статтей: Риґер Теодор (С.366), Серветник Станіслав (С. 418), Цеклінський Збіґнєв (С. 629), післямови (у співавторстві) «Universitas Leopoliensis: Nosce te ipsum. Праці з історії Львівського університету». (С. 746-750), карти «Корпуси та підрозділи Львівського національного університету імені Івана Франка» (С. 752-753).
 41. Гудима Ю.В «Шевченкіана» Музею історії Університету // «Каменяр» Інформаційно-аналітичний часопис. №2, жовтень 2014р.http://www.academia.edu/9150701/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%80_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014 http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=4573
 42. Гудима Ю.В. Уроборос, або вибрана бібліографія до історії розвитку історичної науки у Львівському університеті//Вісник Львівського університету. Серія історична. 2014. Випуск С. 623–643.
 43. Сторінки історії Львівського університету за матеріалами німецькомовних документів. Навчально-методичний посібник. Упорядники В.М. Качмар, М.С. Смолій. Ілюстрації – Ю.В. Гудима. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 168 с. + вкл.http://lnu.edu.ua/index.php?q=videogallery
 44. Гудима Ю. В. Архітектурно-мистецька спадщина і заслуги власників маєтку ХVІІІ–ХІХ ст. у селі Йосипівка біля Олеська / Ю. В. Гудима // Маєток. Науково-краєзнавчий збірник державного історико-культурного заповідника “Самчики”.– Самчики, 2015. – Вип. 5 : Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. “Маєтки України ХVІІІ–ХІХ ст.”. 24–26 вересня 2015 р. / за ред. О. Пажимського, Б. Пажимського, С. Єсюніна, Л. Казімірової, Р. Білика. – С. 206–221 +іл.(С. 760–766).
 45. Гудима Ю.В. Іван Франко про господаря Йосипівського маєтку біля Олеська // Воля народу. Часопис Буського району Львівської області. 2016 р. №№ 24, 25, 26, 27.
 46.  У ратуші міста Львова… Від бурмистрів до міських голів. Довідник. /Упоряд. І.Мацевко, М. Мудрий. – Львів: Центр міської історії та ін.;Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. -84 с.: іл. Авторський колектив: Олена Аркуша, Юрій Гудима, Ольга Гуль, Софія Дяк та ін.

Біографія

ГУДИАА_Ю_В_ФОТО

Народився 26 червня 1968 р. у с. Йосипівка Буського району Львівської області. Закінчив історичний факультет Львівського університету (1993), аспірантуру (1999). 1987–89 військовослужбовець.

З 1985 р. лаборант відділу “Музей-заповідник “Олеський замок”. У 1993–2001 рр. науковий працівник, завідувач відділом “Музей найдавніших пам’яток Львова” Львівської картинної галереї (тепер Львівська галерея мистецтв). Асистент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, кафедри новітньої історії України Львівського університету, молодший науковий співробітник “Енциклопедії Львівського Університету”.

Завідувач Музею історії Університету (з 2001).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!