Калиняк Лев Дмитрович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: lev.kalynyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Cуспільно-політичне життя Західної України у міжвоєнний період, політикум Другої Речі Посполитої.

Курси

Публікації

 1. Польське Стронніцтво Людове “П’яст” у політичному житті Східної Галичини (1919-1923) // Наукові записки національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2004. – Вип. 4: На пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – С. 397-410.Радикальні тенденції у розвитку польського селянського руху Західної України (1919-1926) // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 7. – С. 296-307.
 2. “Stronnictwo Chlopskie” у польському селянському русі Західної України (1926-1931) // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції, Дрогобич, 8 – 9 жовтня, 2004 р. / Упорядник В. Футала. – Дрогобич: Коло, 2005. – С. 163-173.
 3. Преса польського селянського руху в Західній Україні (1919-1929) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали третьої наукової краєзнавчої конференції 19 листопада 2004 р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Фанка, 2005. – С. 112-121.
 4. Діяльність Польського Стронніцтва Людового “Пяст” у Західній Україні (1923-1926) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. – Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2006. – Вип. 6: – С. 199-216.
 5. УНДО і ОУН – боротьба за політичні впливи в «Просвіті»// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 19: «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Відп. ред. Ярослав Ісаєвич, упоряд.: Феодосій Стеблій, Володимир Пашук. – Львів, 2010. – С. 86–93.
 6. УНДО, ОУН : Еволюція міжпартійного конфлікту (1928–1932) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 13–30.
 7. Калуська повітова організація Стронніцтва Людового // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції. 12 листопада 2010 р. – Львів, 2011. – С. 213–221.
 8. Карпатський лещатарський клуб у системі організації спортивного дозвілля галицької молоді (1924–1939) / Калиняк Л., Наконечний А. // Гульні і забавы ў культуры правядзеня вольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і на сяле: традицыі і навацыі: зб. навук. прац. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; Ул.П. Люкевіч. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 101-104.
 9. Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932–1935) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012–2013. – Вип. 13–14 : Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 549–563.
 10. Організаційна мережа Стронніцтва Людового (Народної Партії) у Тернопільському воєводстві (1931–1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 196– 205.
 11. Діяльність польських селянських партій Західної України після Травневого перевороту 1926 р. / Лев Калиняк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Випуск 18. C. 153–164.
 12. Львівська повітова організація Українського національно-демократичного об’єднання / Лев Калиняк // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 421–432.
 13. Регіональні осередки польських селянських партій Волинського воєводства (1921–1929 рр.)/ Лев Калиняк // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск. С. 287–298.
 14. Польські селянські партії Західної України (1928–1931): від конфронтації до об’єнання / Лев Калиняк  // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Вип. 19–20. C. 221–232.
 15. Економічні ініціятиви в діяльності польських селянських партій Західної України (1919–1926). // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2020. Випуск 21. C. 102–113.

Біографія

shapeimage_2 (33)

    Народився 22 грудня 1973 р. у с. Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області у сім’ї інженера. У 1990 р. закінчив Путильську середню школу (Чернівецька область). У 1991 р. працював робітником у Путильському районному агробуді. У 1991-1993 рр. проходив військову службу в Збройних Силах України.

У 1995-2000 рр. навчався на історичному факультеті, а у 2000-2001 рр. на магістерському курсі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001-2007 рр. працював вчителем загальноосвітньої школи № 59 м. Львова.

У 2001-2005 рр. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Польські селянські партії у суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр.)” (керівник – проф. С. П. Качараба).

З 2007 р. працює на посаді асистента кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 працює на посаді доцента.

Проекти

1.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2006

2.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2007

3.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2008

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!