Федик Іван Ігорович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-90

Електронна пошта: ivan.fedyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Політична історія Західної України у міжвоєнний період, політикум Другої Речі Посполитої, українсько-польські відносини в Галичині.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ

 1. УНДО, ОУН: ставлення до Польщі. – Львів, 1998.
 2. Вериківський Михайло Іванович (1896-1962); Зборів // Українське козацтво. Мала енциклопедія. Київ -Запоріжжя, 2002.
 3. Політичні судові процеси міжвоєнного періоду в Галичині у документах Державного архіву Львівської області // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої краєзнавчої конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 4. Оцінка діяльності польської влади та польських політичних сил в нормативних та програмних документах Української соціал-демократичної партії у міжвоєнний період / І. Федик // Історичні пам’ятки Галичини: матеріали п’ятої наук. краєзнавчої конф. (Львів, 12 листопада 2010 р.). – Львів, 2011. – С. 248-253.
 5. Українська Соціалістично-радикальна партія у ставленні до Польщі та її державних чинників у міжвоєнний період // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 201–210.
 6. «Просвіта» в Другій Речі Посполитій: політичні проблеми розвитку / І. Федик // Просвіта – Львів, 2011. – С. 94-98.
 7. Проблема ставлення до Польщі у концепціях українських націоналістичних організацій у кінці 20-х – на початку 30-х років XX століття / І.І. Федик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – №21. – С. 776-782.
 8. Національна політика міжвоєнної Польщі у Галичині: єврейський контекст (на прикладі діяльності правоохоронних органів) / Іван Федик // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012–2013. – Вип. 13–14 : Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 589–595.
 9.  Гібридна війна: уроки міжвоєнної Польщі / Іван Федик // Наша громада. – 2014. – № 11 – С. 18–24.
 10. Українська Столітня війна / Іван Федик // Наша Громада. – 2015. – № 9. – С. 31–33.
 11. Polish police in its attitude towards Ukrainian Greek Catholic Church after Ukrainian-Polish War of 1918–1919 / Ivan Fedyk // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – C. 81–85.
 12. The part of humanitarian education in the overcoming of historical stereotypes (basing on the patterns of Ukrainian-Polish relations) / Ivan Fedyk // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 186–190.
 13. THE ISSUE OF RESISTANCE TO THE POLISH AUTHORITIES IN THE IDEOLOGY OF UKRAINIAN YOUTH NATIONALIST RADICAL ORGANIZATIONS IN THE 1920’s / Ivan FEDYK // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Вип. 18. C. 144–152.
 14. Національна політика урядів міжвоєнної Польщі в оцінці української громадськості. Історіографія проблеми / Іван Федик // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 105–117. (англ. мовою).
 15. LAW ENFORCEMENT STRUCTURES AS A PART OF NATIONAL POLICY CONCERNING JEWISH POPULATION IN GALICIA IN INTERWAR POLAND/ Ivan Fedyk // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Вип. 19–20. C. 233–241.
 16. Ideological reasons of conflict between Ukrainian peasant-labor socialist union and Polish law enforcement structures during interwar period / Ivan Fedyk // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск. С. 314–324.

Біографія

shapeimage_2 (30)

Народився 1974 р. у Львові в сім’ї службовців. Закінчив Львівську середню школу №34.

У 1991-1996 рр. навчався на історичному факультеті, у 1996-1999 рр. – в аспірантурі на кафедрі новітньої історії Львівського університету імені Івана Франка. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Українські політичні середовища Галичини у ставленні до Польщі (1925-1932)”.

З 1999 р. – асистент, доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського університету імені Івана Франка.

Виконавчий редактор Наукових Зошитів історичного факультету Львівського університету.

Проекти

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!