Шелестак Лариса Романівна

Посада: асистент кафедри історичного краєзнавства, старший лаборант кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-90

Електронна пошта: larysa.shelestak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія Львівського університету другої половини ХХ ст.;

розвиток вищої освіти у Львові в 1944-1991 рр.;

історія Львова;

військова історія, усна історія, повсякденна історія.

Військове навчання студентів цивільних вишів СРСР та країн  ОВД.

Міжнародні відносини ХХ ст.

 

Публікації

 1. Джерела до дослідження історії військової кафедри Львівського університету (1944–1991 рр.), Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 595–606.
 2. З історії кафедри військової підготовки Львівського університету: теоретичний курс та практичний вишкіл (1944–1991), Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Вип. 18. Львів, 2017,  83–95.
 3. Військова кафедра Львівського політехнічного інституту в повоєнному десятилітті (1944−1956),  Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.  Вип. 19–20. Львів, 2018–2019, 374–389.
 4. Шелестак Л. Військова кафедра Львівського політехнічного інституту на службі в радянської ідеології (1944−1991), Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного. Випуск 31. Львів, 2019, 99-111.
 5. Шелестак Л. Військові катедри Львівського університету та Львівського політехнічного інституту у висвітленні студентської преси: порівняльний аспект (1944 − 1991), Spheres of Culture. 2019. Vol. XІХ, 140-151.
 6. Шелестак Л. Військова Кафедра Львівського Університету: просопографічна реконструкція (1944–1991). Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. 2021. Vol. 14,  72-95.
 7. Szełestak, Łarysa, “Ustanowienie Sowieckiego Systemu Przysposobienia Obronnego W Cywilnych szkołach wyższych we Lwowie (1944–1961)”. Krakowskie Pismo Kresowe. 2021. No. 13 (December). P. 261–270. DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.16.
 8. Шелестак Л. Вишкіл офіцерів запасу запасу у Львівському медичному інституті (1944−1991), Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2022. Вип. 23, 456–469. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2022.22-23.3642.
 9. Шелестак Л. Битва на ріці Сомма, Проблеми історії війн і військового мистецтва. Львів, 2018, 227–233.
 10. Шелестак Л. Керівництво військової кафедри Львівського державного університету імені Івана Франка. / Л. Шелестак // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI краєзнавчої конференції. – Львів, 2016. – С. 273-280.
 11. Шелестак Л. Р. Архіви вищих навчальних закладів у висвітленні діяльності військових кафедр (на прикладі фонду Львівського університету (1944–1991) / Лариса Шелестак // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”. – Київ, 2017. – С. 144–145.
 12. Просопографічний аналіз викладачів військової кафедри Львівського університету (1944−1991 рр.) /Лариса Шелестак// Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: Зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаны 80-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і 65-годдзю гістарычнай адукацыі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы У 2 частках. Частка 1. Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2019. С. 188-191.
 13. Військові кафедри Львівського університету та Львівського політехнічного інституту у висвітленні студентської преси: порівняльний аспект (1944−1991) / Лариса Шелестак // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”. Київ, 29 листопада 2019 р. С. 164.
 14.  Політико-пропагандистська діяльність військової кафедри Львівського університету у повоєнному десятилітті (1944−1953). //Матеріали VII-ї краєзнавчої конференції ” Історичні пам’ятки Галичини”. (13 березня 2020 р.), Львів, 2020. С. 117-120.

Біографія

 

Народилася  1994 р. в смт. Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області.

Освіта:

2000-2011 рр. – Букачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

2011-2015 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, бакалавр.

2015-2017 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, “Магістр історії”.

2017-2021 рр. – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра історичного краєзнавства, спеціальність – “історія та археологія”, спеціалізація – “військова історія”.

2021 р. – захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань «Гуманітарні науки» за спеціальністю «Історія та археологія» (разова спеціалізована вчена рада ДФ 35.051.041 Львівського національного університету імені Івана Франка). Тема дисертаційної роботи:Вишкіл офіцерів запасу в цивільних вищих навчальних закладах Львова (1944−1991)”. Науковий керівник – д.і.н., проф. Якимович Б. З.
2022 р. – доктор філософії (Doctor of Philosophy).

Досвід роботи:

Від 11.2015 до 06.2016 рр. – архіваріус архіву Львівського національного університету імені Івана Франка.

Від 07.2016 до 04.2017 рр. – лаборант кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Від 11.2017 р. – старший лаборант кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
2021  р. — асистент кафедри бібліотекознавства та бібліографії  факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка на погодинній основі.

2022 р. — асистент кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові стажування: 

8-14 травня 2023 р.  – Наукове стажування при Відділі Історії Яґеллонського університету (керівник стажування – проф. Томаш Карголь).

30 червня – 15 липня 2023 р. — Учасник Східної школи літньої (Wschodnia Szkoła Letnia) при Варшавському університеті.

1-31 жовтня 2023 р. – Наукове стажування при Відділі “Artes Liberales” Варшавського університету (керівник стажування — проф. Г. Граля)

Членство у професійних наукових та громадських організаціях:

Від 04.2016 р. – член Львівського обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (ЛОВ Товариства “Україна-Світ”).

Від 09.2016 р. – член Президії Львівського обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (ЛОВ Товариства “Україна-Світ”).

 

Навички: MS Word, MS Excel, PowerPoint.

Мови: українська – рідна, російська – вільно, англійська – середній рівень, польська – розмовний рівень.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!