Шелестак Лариса Романівна

Посада: старший лаборант кафедри історичного краєзнавства, асистент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-90

Електронна пошта: larysa.shelestak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія Львівського університету другої половини ХХ ст.; розвиток вищої освіти у Львові в 1944-1991 рр.; історія Львова; військова історія.

Публікації

 1. Джерела до дослідження історії військової кафедри Львівського університету (1944–1991 рр.) / Лариса Шелестак // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 595–606.
 2. З історії кафедри військової підготовки Львівського університету: теоретичний курс та практичний вишкіл (1944–1991). / Лариса Шелестак // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Випуск 18. – Львів, 2017. – С. 83–95.
 3. Військова кафедра Львівського політехнічного інституту в повоєнному десятилітті (1944−1956) / Лариса Шелестак // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. – Випуск 19–20. – Львів, 2018–2019. С. 374–389.
 4. Шелестак Л. Військова кафедра Львівського політехнічного інституту на службі в радянської ідеології (1944−1991) / Лариса Шелестак // Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного. – Випуск 31. – Львів, 2019. С. 99-111.
 5. Військові катедри Львівського університету та Львівського політехнічного інституту у висвітленні студентської преси: порівняльний аспект (1944 − 1991). // Spheres of Culture. 2019. Vol. XІХ. С. 140-151.
 6. Шелестак Л. Військова Кафедра Львівського Університету: просопографічна реконструкція (1944–1991). Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. 2021. Vol. 14. C. 72-95.
 7. Шелестак Л. Битва на ріці Сомма. / Лариса Шелестак // Проблеми історії війн і військового мистецтва. Львів, 2018. С. 227–233.
 8. Шелестак Л. Керівництво військової кафедри Львівського державного університету імені Івана Франка. / Л. Шелестак // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI краєзнавчої конференції. – Львів, 2016. – С. 273-280.
 9. Шелестак Л. Р. Архіви вищих навчальних закладів у висвітленні діяльності військових кафедр (на прикладі фонду Львівського університету (1944–1991) / Лариса Шелестак // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українське військо:сучасність та історична ретроспектива”. – Київ, 2017. – С. 144–145.
 10. Просопографічний аналіз викладачів військової кафедри Львівського університету (1944−1991 рр.) /Лариса Шелестак// Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава: Зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаны 80-годдзю Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і 65-годдзю гістарычнай адукацыі ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы У 2 частках. Частка 1. Гродна: ГрДУ імя Я. Купалы, 2019. С. 188-191.
 11. Військові кафедри Львівського університету та Львівського політехнічного інституту у висвітленні студентської преси: порівняльний аспект (1944−1991) / Лариса Шелестак // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Українське військо: сучасність та історична ретроспектива”. Київ, 29 листопада 2019 р. С. 164.
 12.  Політико-пропагандистська діяльність війскової кафедри Львівського університету уповоєнному десятилітті (1944−1953). //Матеріали VII-ї краєзнавчої конференції ” Історичні пам’ятки Галичини”. (13 березня 2020 р.), Львів, 2020. С. 117-120.

Біографія

 

Народилася  1994 р. в смт. Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області.

Освіта:
Від 2017 р. – аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедра історичного краєзнавства, спеціальність – “історія та археологія”, спеціалізація – “військова історія”. Тема дисертаційної роботи: “Вишкіл офіцерів запасу в цивільних вищих навчальних закладах Львова (1944−1991)”Науковий керівник – Проф. Якимович Б. З.
2015-2017 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, “Магістр історії”.
2011-2015 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет, бакалавр.
2000-2011 рр. – Букачівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Досвід роботи:
Від 11.2017 р. – старший лаборант кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Від 07.2016 до 04.2017 рр. – лаборант кафедри історичного краєзнавства історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Від 11.2015 до 06.2016 рр. – архіваріус архіву Львівського національного університету імені Івана Франка.

Членство у професійних наукових та громадських організаціях

Від 09.2016 р. – член Президії Львівського обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (ЛОВ Товариства “Україна-Світ”).

Від 04.2016 р. – член Львівського обласного відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (ЛОВ Товариства “Україна-Світ”).

Навички: MS Word, MS Excel, PowerPoint.

Мови: українська – рідна, російська – вільно, англійська – розмовний рівень, польська – середній рівень.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!