Генега Роман Ярославович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.heneha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія Львова першого повоєнного десятиліття, історія повсякдення містян у радянський період, архіви спецслужб.

Курси

Публікації

 1. Підпільний студентський рух у Львові в другій половині 40-х на початку 50-х років ХХ ст. (На матеріалах Архіву Управління Служби Безпеки України у Львівській області та Державного Архіву Львівської області) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35, 36.
 2. Студентський рух опору у Львові (1944–1953) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 2.
 3. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 97–112.
 4. Викладачі та студенти Львова в перше повоєнне десятиліття // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць. – Львів, 2007. – Т. 6.
 5. Настрої та ідеологічна боротьба в українському студентському середовищі Львова у 1940-х–1950-х рр. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 8. – Ч. 2.
 6. Суспільний контекст українського національного руху на прикладі етносоціальних змін у складі й становищі населення Львова другої половини 1940-х рр. // Український історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 139–152.
 7. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 106–122.
 8. Розвиток кінопрокату у Львові в 1944–1955 роках // Львів: місто – суспільство – культура. – Т. 8. – Ч. 2 / За ред Олени Аркуші, Олексія Вінниченка, Мар’яна Мудрого [Вісник Львів. ун-ту. Сер. істор. 2012. Cпец. вип.] – Львів, 2012. – С. 289–305.
 9. Житлово-побутові умови львів’ян у 1944–1953 рр. [Mieszkaniowe i bytowe warunki życia ludności Lwowa w latach 1944–1953] // Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / Red. nauk. Kazimierz Karolczak i Łukasz T. Sroka. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – T. IX : Życie codzienne miasta. – S. 444–458.
 10. Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) // Український історичний журнал. – 2014. – Вип. 6. – С. 77–91.
 11. Львів: нові міщани, студенти та режим 1944‑1953 рр. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 320 с.
 12. Радянське маркування львівського міського простору (1944–1953) // Львів: місто – суспільство – культура. – Львів, 2016. – Т. Х : Львів/Lwów/Lemberg як міські просторові уявлення, досвіди, практики / за ред. О. Аркуші, О. Вінниченка, М. Мудрого. – Ч. 1. – С. 219–248.
 13. Genega R. Radzieckie oznaczanie przestrzeni miejskiej lwowa w latach 1944–1953 // Rocznik przemyski. Przemyśl, 2017. – T. 53. – Historia. – Z. 1 (20). –S.179 – 200. (1,3 друк. арк.).
 14. Поміж їжею та насолодою (алкогольні та безалкогольні особливості радянського Львова 1944–1953 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична.  2017. Спецвипуск. С. 339–355.
 15. Між капіталізмом та соціалізмом: львівські продуктові базари в часи пізнього сталінізму // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. За ред. І. Підкови, Р. Сіромського, Р. Тарнавського. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. С. 410-419. (0,5 друк. арк.)
 16. Система громадського харчування повоєнного Львова: старі та нові практики // УІЖ 2019 – № 3 (№546) [Київ]. С. 49-73 ORCID: https: // orcid.org / 0000-0002-0346-405X (2 друк. арк.). (Web of Science)
 17. Roman Genega. Przyjaciele czy wrogowie? Relacje między studentami a wykładowcami lwowskich uczelni w latach 1944–1953. Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1990, red. Kamil Dworaczek i Krzysztof Łagojda, Wrocław–Warszawa 2020, 664 s., ISBN druk 978-83-8098-991-7. S. 63-77.
 18. Збереження продуктів у Львові в перші повоєнні роки та його вплив на харчування містян. Сторінки Історії, 2022, № 55. https://doi.org/10.20535/2307-5244.55.2022.269750 (Web of Science)

Біографія

shapeimage_2 (1)

Народився 30.ХІІ.1969 р. у с. Дегова Рогатинського району Івано-Франківської області.

Історик, кандидат історичний наук (тема дисертації: “Студентство міста Львова в українському національному русі (1944–1953)”, 2007).

Закінчив історичний факультет Львівського університету (1996). У 1996–97 провідний науковий редактор видавничого центру “Книга пам’яті”; 1997–99 – старший лаборант кабінету cпеціальних історичних дисциплін, 1999–2004 старший лаборант кафедри візантології, 2004–06 старший лаборант кафедри археології та історії стародавнього світу. У 2006–09 асистент, з 2009 р. – доцент кафедри історичного краєзнавства. У 2007–2016 – заступник декана історичного факультету з виховної роботи.

Проекти

1.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2006

2.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2007

3.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2008

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!