Навчальний план

Галузь знань – 0203 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – Археологія (7.02030204 )

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Залік