Навчальний план

Галузь знань – 0203 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – Етнологія (7.02030202)

Невірно вказана спеціалізація.