Навчальний план

Галузь знань – 0203 “Гуманітарні науки”
Спеціальність – Історія (8.02030201)

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методологія історії 30 1,9:0 Іспит

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 0:1,3 Немає
48 0:3 Залік
30 1,9:0 Залік
32 2:0 Залік
48 3:0 Залік