Навчальний план (напрям – соціологія)

Галузь знань – 0203 – гуманітарні науки
Напрям підготовки – Соціологія 8.030101

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
20 20 1,3:1,3 Залік