Навчальний план

Галузь знань – 0203 – гуманітарні науки
Напрям підготовки – Історія 7.020302

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
16 1:0 Іспит


32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит
32 2:0 Іспит


32 2:0 Іспит
32 0:2 Залік
20 1,3:0 Іспит
Історична пам’ять та історична освіта в Україні 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність


36 2,3:0 Іспит
36 2,3:0 Іспит
36 2,3:0 Іспит


36 2,3:0 Іспит

24 0:1,5 Залік
36 2,3:0 Іспит
20 1,3:0 Іспит
30 1,9:0 Залік