Навчальний план (напрям – соціологія)

Галузь знань – 0203 – гуманітарні науки
Напрям підготовки – Соціологія 7.030101

Невірно вказана спеціалізація.