37 Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених

09.10.2019 | 09:48

Запрошуємо вас взяти участь у 37-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Сучасне краєзнавство в міждисциплінарному вимірі (присвячується 175-річчю з дня народження І. Ю. Рєпіна)», яка відбудеться 6 грудня 2019 р. на історичному факультеті V.N. Karazin Kharkiv National University
Напрями та секції:
– Історіографія і джерелознавство місцевої історії;
– Регіональні аспекти археологічних досліджень;
– Етнографічний і фольклористичний напрями у краєзнавстві;
– Мистецтвознавство і літературознавство у локальному вимірі;
– Роль архівів, музеїв і бібліотек у краєзнавчих пошуках;
– Краєзнавство і пам’яткознавство;
– Краєзнавство у середній та вищій школі;
– Актуальні проблеми медичного краєзнавства;
– Релігія і церква у дзеркалі краєзнавства;
– Краєзнавство і туристичний потенціал регіону.
Також передбачається проведення круглого столу «Пошуки, знахідки, перспективи: краєзнавство у стінах Харківського університету», присвяченого 215-річчю ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Заявку на участь у конференції та тези доповідей (до 3 тис. знаків) просимо подавати до 3 листопада 2019 р. (включно) через спеціальну електронну форму, вхід до якої – через головну сторінку сайту ТронькоЦентру ХНУ (http://tronkocentr.karazin.ua/forma-reiestratsii-na-37-u-mizhnarodnu-kraieznavchu-konferentsiiu-molodykh-uchenykh/). Тези мають містити наступні елементи: постановка наукової проблеми, обґрунтування її новизни та актуальності, коротка характеристика історіографії, джерел і методів дослідження, виклад висновків, до яких прийшов автор. Надіслані тези будуть перевірені на плагіат. Прийняті матеріали будуть оприлюднені у вигляді електронного збірника. Редколегія залишає за собою право відхиляти тези, виконані з порушенням вищеозначених вимог. Кращі доповіді будуть рекомендовані до розгляду редколегією фахового часопису «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії».

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська.