Академічні стипендії імені діячів першого українського уряду

04.02.2019 | 09:36

Хто може отримати академічні стипендії імені діячів першого українського уряду?

Право на отримання академічної стипендії імені державних діячів першого українського уряду мають студенти Університету, які досягли значних успіхів у навчанні та науковій (творчій) діяльності, які здобувають вищу освіту за освітнім рівнем магістра за спеціальностями:

“Економіка”, — академічна стипендія імені Бориса Мартоса;
“Історія та археологія”, — академічна стипендія імені Павла Христюка;

“Право”, — академічна стипендія імені Валентина Садовського;

“Публічне управління та адміністрування”, — академічна стипендія імені Симона Петлюри;

“Філологія (Українська мова і література)”, — академічна стипендія імені Сергія Єфремова;

“Фінанси, банківська справа та страхування”, — академічна стипендія імені Христофора Барановського; (Дану стипендію призначають на Економічному факультеті або факультеті управління фінансами та бізнесу за рішенням Стипендіальної комісії Університету).

“Культура і мистецтво”, — академічна стипендія імені Володимира Винниченка;

“Освіта/Педагогіка”, — академічна стипендія імені Івана Стешенка.

Як здійснюється відбір кандидатів?

Відбір кандидатів на призначення Стипендій здійснюється Стипендіальною комісією Університету за результатами семестрового контролю, що передує строку їх призначення, на основі рейтингу успішності студентів, які здобули право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні та досягли значних успіхів у науковій (творчій) діяльності.

Кандидатів на призначення стипендій висувають кафедри відповідним поданням із підтвердженням досягнень студента у науковій (творчій) діяльності.

Подання скеровують стипендіальній комісії факультету впродовж п’яти днів після завершення семестрового контролю.

Стипендіальна комісія факультету за результатом розгляду подань кафедр обирає кандидата на призначення стипендії за сукупності таких умов:
– успіхи у навчанні (студент-відмінник):
– успіхи у науковій (творчій) діяльності є значними.

Який процес призначення/виплат стипендій?

Призначення Стипендій здійснюється двічі на рік з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю наказами керівників закладів вищої освіти за поданням відповідних рішень стипендіальної комісії (для студентів).
Заклади вищої освіти мають право на одночасне призначення кількох Стипендій. Одному студенту призначається одна Стипендія.

Студентам, які здобули право на отримання Стипендії та іншої академічної стипендії, виплачується одна академічна стипендія більшого розміру. Студентам, які отримують академічну стипендію, одночасно можуть виплачуватися інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами, гранти, матеріальна допомога, грошове забезпечення, що надаються відповідно до законодавства.

Студентам, які відповідно до законодавства мають право на отримання соціальної стипендії та набувають право на отримання Стипендії або іншої академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачуються академічна і соціальна стипендія.

Студентам, які протягом строку, на який призначено Стипендію, реалізують право на академічну мобільність поза межами України, виплачується Стипендія у разі, коли умовами договору про навчання за програмою академічної мобільності регулярна безповоротна фіксована фінансова підтримка у грошовій формі не передбачена або передбачена у розмірі, що в перерахунку на національну грошову одиницю на дату укладення договору про академічну мобільність є меншою за розмір призначеної Стипендії.