Новини кафедри етнології

Вийшла друком монографія “Культурно-побутові традиції українців Волині: історико-етнологічні нариси”

25.10.2023 | 14:53

У колективній праці проаналізовано регіональні особливості та локальну специфіку традиційно-побутової культури волинян на загальноукраїнському, ширше-загальнословʼянському тлі. В науковий обіг уведено значний обсяг польових етнографічних матеріалів, які зібрали викладачі, аспіранти та студенти кафедри етнології Львівського національного університету імені Івана Франка. На основі аналізу етнографічних, діалектологічних та історичних матеріалів визначено точні межі Волині як історико-етнографічного району України (виготовлено відповідну карту). Проаналізовано процес етнографічного дослідження цього краю упродовж  ХІХ-початку ХХІ ст.
Монографія буде корисною для етнологів, фольклористів, істориків та широкого кола читачів. Придбати книгу...

Читати »

Вийшла друком монографія “Філарет Колесса і Наукове товариство  імені Шевченка у Львові”

25.10.2023 | 13:20

Автором монографії “Філарет Колесса і Наукове товариство  імені Шевченка у Львові” є професор кафедри етнології Львівського національного університету  імені Івана Франка, доктор історичних наук Глушко Михайло Степанович, який у пропонованому виданні розглядає членство й участь Філарета Колесси в роботі майже десятка науково-дослідних й адміністративних комісій (Етнографічної, Мовознавчої, Бібліографічної, Шевченкознавства, Музикологічної та ін.), ділові стосунки з “головними науковими відділами” (Історично-філософською і Філологічною секціями) та Виділом (Президією) Товариства, презентації його наукових проєктів і праць на засіданнях секцій та їх обговорення у колі...

Читати »