Четверта міжнародна українсько-польська конференція “ІДЕНТИЧНОСТІ НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ”

16.05.2018 | 12:02

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Четвертої міжнародної українсько-польської конференції
“ІДЕНТИЧНОСТІ НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ”
Конференція цього року відбудеться 22-23 червня 2018 року
у Львівському національному університеті імені Івана Франка під егідою таких інституцій:
Соціологічна асоціація України
Львівське обласне відділення САУ
Львівський національний університет імені Івана Франка
(кафедра соціології)
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (кафедра соціології)
Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні
(Інститут соціології)
Академія Спеціальної Педагогіки імені. М. Ґжеґожевської,
м. Варшава (кафедра соціології культури)

У межах конференції будуть проведені пленарні та секційні засідання за такими напрямами:
1) Сучасні тенденції змін ідентичності громадян України та Польщі
(нові ідентичності; змістовні зсуви ідентичності під впливом викликів сучасності; ідентичність національних меншин; ідентичність біженців, іммігрантів та внутрішньо переміщених осіб)
2) Місце ідентичності в геополітичних преференціях
(соціокультурні, політичні та релігійні виміри ідентичності; ідентичність у просторі соціальних змін та трансформацій: від глобального до регіонального та локального; глокалізація ідентичності; національна та етнічна ідентичності; громадянська ідентичність у постмодерному суспільстві)
3) Прикладні аспекти дослідження ідентичностей
(експлікація релігійності і ідентичності у сучасному європейському просторі; конфлікт ідентичностей: причини і стан; мова як фактор впливу на ідентичність; ідентичність в епоху споживання та інформаційного суспільства)

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська.

Учасники конференції мають можливість опублікувати свої статті у фаховому виданні зі соціології “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна”

Анкету учасника просимо надсилати на електронну адресу оргкомітету до 31 травня 2018 року.

З організаційних питань конференції звертатися до:
Сенюри Оксани Володимирівни та Ровенчак Ольги Адамівни
lviv.sociology.forum@gmail.com, моб. тел. +380 98 250 81 77; +380 66 451 83 91

Адреса оргкомітету: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, кімната 318, кафедра соціології Львівського національного університету імені Івана Франка

АНКЕТА УЧАСНИКА

Четверта міжнародна українсько-польська наукова конференція
“ ІДЕНТИЧНОСТІ НАРОДІВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ”

Прізвище, ім’я та по-батькові:
Науковий ступінь, вчене звання:
Посада та місце роботи:
Поштова адреса (службова):
Поштова адреса (домашня):
Контактні телефони:
E-mail (обов’язково вказати для можливості листування):
Назва пропонованої доповіді з анотацією (до 150 слів).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тематика дискусійного напряму (вибрати одну позицію)
1) Сучасні тенденції змін ідентичності громадян України та Польщі
2) Місце ідентичності в геополітичних преференціях
3) Прикладні аспекти дослідження ідентичностей

Запрошеним учасникам конференції електронною поштою буде розіслано:
1. Запрошення для участі у Форумі.
2. Реквізити розрахункового рахунку банку для оплати організаційного внеску учасника конференції у розмірі 250 грн.

Оргвнесок покриває витрати на видання програми Форуму та супровідних матеріалів, а також на кава-брейки.

Поселення в університетському готелі (вул. Герцена,7. Гуртожиток 1)

Потреба в поселенні в університетському готелі: так/ні
Якщо так: одномісний чи двомісний номер.
Якщо двомісний (вкажіть прізвище учасника, з яким бажано Вас поселити)_________________
Поселення (вкажіть точні дати і час приїзду до м. Львова):
Приїзд: ______________ (дата) ___________ (час приїзду)
Від’їзд: ______________ (дата) ___________ (час від’їзду)

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакція фахового видання «Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна» оголошує про набір текстів до ХIІ-го випуску збірника наукових статей. При відборі статей надаватиметься перевага тим, що використовують широкий спектр соціологічних методів, простежують динаміку соціальних явищ (трендові та лонгітюдні дослідження) та присвячені темі конференції.
Вимоги до оформлення статей, які подають для опублікування в збірнику
«Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна».
При представленні в редакцію рукопису своєї статті автор бере на себе зобов’язання не публікувати її в інших виданнях без згоди редакції. Кожен матеріал, що публікується має претендувати на новий підхід, новий погляд, нове узагальнення наявного наукового досвіду, на висновки, що мають наукове значення, а не лише викладати безпосередні результати емпіричних досліджень.
Статті приймаються у електронній формі електронною поштою. Стаття має бути виконана у текстовому редакторі Microsoft Word, бути обсягом не більше 40 000 знаків (шрифт – Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5). Редакція зберігає за собою право скорочувати і редагувати статті. Автори несуть відповідальність за підбір і достовірність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, дотримання права інтелектуальної власності. Редакційну експертизу виконують винятково для внутрішнього користування. Статті друкують українською або англійською мовами. За необхідності редакція виконує переклад статей з російської на українську та з польської на українську мову, що передбачає додаткову оплату.
Технічні вимоги до оформлення статей:
1. Шифр/індекс (бібліографічні показники) УДК (ліворуч).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів.
3. Назва статті (великими літерами).
4. Місце праці автора/авторів (офіційна назва установи, організації), адреса для листування звичайною і електронною поштою.
5. Анотація статті українською мовою (не менше одної сторінки).
6. Ключові слова (3-4).
7. Текст статті (до 40 000 знаків).
8. Бібліографічні посилання (та References) подаються в кінці статті (розмір символів (кегель) – 12, інтервал – 1). Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті. Перелік посилань наводиться згідно з вимогами Chicago Style for Students & Researchers (Turabian style): http://www.press.uchicago.edu/…/turabian/turabian_citationg…
9. Прізвище автора, назва статті, анотація статті англійською мовою, ключові слова англійською мовою (не менше 3000 знаків).
10. Супровідна сторінка: відомості про автора/авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, телефон, факс, e-mail, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання).
При наборі тексту треба дотримуватися таких правил:
1) вимкнути “перенос”;
2) відступ першого рядка кожного абзацу робити не “пропусками”, а автоматично
через меню Microsoft Word (Формат — Абзац — виступ на першій сторінці);
3) рисунки та діаграми повинні бути зроблені у додатку до Microsoft Word –
Microsoft Graph;
4) відстань між словами – не більше одного пропуску; зайві пропуски між словами небажані.
Статті надсилати на адресу: Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра соціології, ауд. 318, вул. Університетська, 1, м. Львів – 79000.
Електронна адреса: sociologv_chair@yahoo.com, oldemkiv@gmail.com
З приміткою: «Редколегії Вісника Львівського національного університету. Серія соціологічна»

Контактна особа:
Демків Олег Богданович
Електронна адреса: oldemkiv@gmail.com; тел. моб.: 093 323 70 79, тел. роб.: (0322) 39 42 80