Конкурс на здобуття іменної премії імені видатного ученого України, археолога Гліба Юрійовича Івакіна

09.04.2019 | 10:02

З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили відкриття, що мають важливе значення для розвитку археологічної науки України та популяризації наукової археологічної діяльності Інститут археології Національної академії наук України запроваджує присудження премії імені видатного ученого України, археолога Гліба Юрійовича Івакіна на підставі проведеного конкурсу та в порядку, передбаченому Положенням про премію. У 2019 р. розмір премії становить 50 тис. грн.

Премія присуджується за видатні досягнення у галузі археології середньовічних міст, історичної топографії, урбаністики, архітектурно-археологічних досліджень та візантійських студій у випадку, якщо останні засновані на вивченні археологічних джерел.

У конкурсі на здобуття іменної премії можуть брати участь:
а) дослідники, які працюють у галузі археології в наукових та науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, і в організаціях, розташованих на території України;
б) колективи авторів, які виконали запропоновану на здобуття іменної премії роботу, якщо більшість авторів працює в установах, зазначених у підпункті „а” цього пункту.
На здобуття іменної премії можуть бути висунені:
• наукові праці лише після того, як мине не менше шести місяців, але не більше п’яти років після їх публікації на момент подачі документів на здобуття премії;
• дисертаційні дослідження, після підтвердження їх ДАК України та видачі відповідного диплому, з часу захисту яких пройшло не менше року, але не більше трьох років на момент подачі документів на здобуття премії. Датою захисту вважати дату видачі диплома про здобуття наукового ступеня.
• наукові праці, рекомендовані до друку вченими радами установ і які відповідають стандартам оформлення та критеріям наукових видань. І з часу рекомендації яких минуло не менше трьох місяців і не більше року з моменту рекомендації до друку.
Наукові праці на здобуття іменної премії, не пізніше 1 червня подають до Інституту археології Національної академії наук України (04210, Київ-210, просп. Героїв Сталінграда, 12) з написом «На здобуття премії імені Г.Ю. Івакіна».
Дотримання усіх вимог та строків при подачі праць та супутніх документів на здобуття іменної премії є обов’язковим. Усі деталі містяться у Положенні про премію (https://drive.google.com/file/d/0B_Px3OEu–LpQ1lPdElKaDA4VGlZRTQxVzJJWDROT0RTQ2Zz/view?usp=sharing).
З додаткових питань звертайтеся на адресу: manigda_olga@iananu.org.ua