Лекція Ірини Луцик «[І] прилучився він до предків [своїх]»: Русько-візантійський контекст поховального обряду»

25.11.2019 | 10:27

https://is.gd/7D0zK0

Організатори:

Львівський медієвістичний клуб
Інтердисциплінарні студії «Per Aspera»
Рада молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Наукова бібліотека ЛНУ

Дата і час: 28.11.2019, 14 00-15 30

Локація: Наукова бібліотека ЛНУ, Студентський простір (II-й поверх, направо)

Анонс:

Запровадження християнства на землях Київської Русі обумовило кардинальні зміни у релігійному, філософському та ментальному світоглядах тогочасного суспільства. Яскравим фактором, в якому знайшли відображення особливості духовної трансформації місцевих соціумів, є поховальна обрядовість. Спершу в контексті співіснування язичницьких та християнських традицій, а згодом в цілковитому домінуванні останніх поховальні пам’ятки виступають тим явищем, що дозволяє фіксувати етапи поступального та прогресуючого розвитку християнства на Русі.

Запропонована доповідь присвячена особливостям християнського поховального обряду на землях Київської Русі, що висвітлені на сторінках писемних та зображувальних джерел русько-візантійської спадщини. Їхнє опрацювання та систематизація зумовило побудову доповіді лінійним чином – від передсмертної молитви та заповіту до запечатування гробу та поминок. Цікавою в цьому контексті є спроба порівняння руської та візантійської поховальної традиції. Назагал, усестороннє вивчення різних видів джерел взаємно доповнять знання та поглиблять розуміння фунеральної культури в княжу добу.

Лекторка:

Ірина Луцик – аспірантка відділу археології Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.