Лекція Мар’яни Левицької «Львівський портрет кінця ХУІІІ – першої половини ХІХ століття: Художній і меморіальний виміри»

13.11.2019 | 09:31

Лекція Мар’яни Левицької «Львівський портрет кінця ХУІІІ – першої половини ХІХ століття: Художній і меморіальний виміри»

https://is.gd/vVauEC

Організатори:

Львівський медієвістичний клуб
Інтердисциплінарні студії «Per Aspera»
Наукова бібліотека ЛНУ

Дата і час: 18.11.2019, 15 00-16 30

Локація: Наукова бібліотека ЛНУ, Студентський простір (II-й поверх, направо)

Анонс:

Образ людини як втілення різноманітних аспектів її буття є головною темою портретного висловлювання, людина у різних ситуаціях і емоційних станах – основний його сюжет. Функції портрета в різні історичні епохи могли змінюватися (меморіальна, репрезентативна, документальна), типів портрета також було чимало: донаторський, алегоричний, історичний, камерний, автопортрет. За динамікою змін типів портретних зображень, їхнього призначення можна робити важливі висновки про розвиток жанру в системі художньої культури.

За словами теоретика портрета Р. Брілліанта, «життєвий зв’язок поміж художньою формою репрезентації особи та її соціальним виміром дозволяє нам розглядати портрет саме між естетичним (як твір мистецтва) та історичним (як документ епохи) полюсами». Тобто, увічнений у портреті людський образ будь-якого періоду потенційно володіє дуалістичним значенням художньої та історико-пізнавальної цінності пам’ятки мистецтва.

Лекція, як і монографія авторки, буде присвячена дослідженню портретного жанру в чітко локалізованих часових і територіальних межах (Львів, кінець ХVІІІ — першої половини середина ХІХ ст.). Мистецтвознавчі аспекти перетворення жанру розглядаються в контексті соціокультурних змін першої половини ХІХ ст. Аналіз розвитку портретного жанру у Львові неможливий без усвідомлення вказаних суспільних перетворень, які вплинули і на нове розуміння особистості, і на її формальну репрезентацію засобами малярства.

Лекторка:

Мар’яна Левицька – кандидат мистецтвознавства (2003 р.), науковий співробітник Інституту народознавства НАН України. У 1997 р. закінчила Львівську академію мистецтв. Коло наукових інтересів: мистецтво країн Центрально-Східної Європи “довгого ХІХ століття”, український портретний живопис кінця ХVІІІ-ХІХ століття, процеси формування національної ідентичності слов’янських народів у ХІХ ст. та образотворче мистецтво (порівняльний аспект). Авторка численних публікацій, присвячених окремим питанням історії мистецтва ХІХ ст. Живе і працює у Львові.