Лекція Миколи Козака «Військове мистецтво Галицько-Волинської Русі»

22.05.2019 | 09:51

Організатори:
Львівський медієвістичний клуб
Інтердисциплінарні студії «Per Aspera»
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені І. Франка

Локація: Наукова бібліотека Львівського національного університету імені І. Франка, Франкова кімната

Дата і час: 28.05.2019, 15 00 – 16 30

Анонс заходу:
На сьогодні середньовічне військове мистецтво є об’єктом масової культури завдяки фільмам, комп’ютерним іграм та численним клубам історичної реконструкції. Проте, на жаль, військова історія західноукраїнських земель доби середньовіччя є досі мало відомою широкому загалу. Але тепер зростає інтерес до військових аспектів історії Королівства Русі, особливо завдяки яскравим постатям королів Данила та Лева. Зараз питання військового мистецтва регіону входить в поле зору вітчизняних науковців, зокрема львівських, відтак постає змога зробити більш узагальнені висновки.
Військове мистецтво Галицько-Волинської Русі є чималим комплексом не до кінця вирішених питань, які в історіографії знаходяться на перетині історії, археології та історичної реконструкції.
На лекції спробуємо якнайбільш ілюстративно подивитися на всі аспекти озброєння і тактики руських військ у ХІІ-ХІІІ ст.
Запрошуємо.

Лектор:
Микола Козак, аспірант відділу історії середніх віків Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, дослідник-зброєзнавець.