Презентація монографії Андрія Заяця «Міське суспільство Волині XVI ‒ першої половини XVII ст.»

22.10.2019 | 09:59

Презентація монографії Андрія Заяця «Міське суспільство Волині XVI ‒ першої половини XVII ст.» (Львів, 2019)

https://is.gd/sS7kOA

Організатори:

Львівський медієвістичний клуб
Інтердисциплінарні студії «Per Aspera»
Наукова бібліотека ЛНУ

Локація: Наукова бібліотека ЛНУ

Дата і час: 24.10.2019, 15 00-16 30

У монографії розглянуто становлення міст та міського соціуму Волині раньомодерної доби. Прослідковано етапи формування міської мережі регіону та умови, в яких вони розвивалися. Показано значний вплив міст на розвиток економіки та соціальної структури населення Волині. Більшість міст були приватновласницькими, але і в них успішно діяло магдебурзьке право, що суттєво впливало на правову свідомість міщан. Детально показано механізм та особливості управління у королівських і приватних містах, міське судочинство. Значна увага приділена соціальній та національній структурі міщанства, а також ролі і становищу шляхти у містах.

Автор:

Андрій Заяць – доцент, кандидат історичних наук. Захистив 1994 р. кандидатську дисертацію «Урбанізаційний процес на Волині у XVI-I пол. XVII ст.» (керівник – проф. В. Ф. Інкін). З 1999 р. – доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Львівського університету.

Сфера наукових зацікавлень: історія України, зокрема урбанізаційні процеси українських земель XV-XVII ст., міське суспільство, розвиток магдебурзького права, економіка міст, народонаселення міських поселень.

Дискутант:

Мирон Капраль – доктор історичних наук, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, професор Львівського національного університету ім. І. Франка.