Презентація книги “Євреї та українці: тисячоліття співіснування”

30.05.2017 | 08:51

Презентація книги “Євреї та українці: тисячоліття співіснування” відбудеться у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету
ім. Івана Франка (вул. М. Драгоманова, 5)

ЗА УЧАСТЮ АВТОРІВ:

• Павла-Роберта МАҐОЧІЯ – професора історії та політології Торонтського університету

• Йоханана ПЕТРОВСЬКОГО-ШТЕРНА – професора Центру єврейських студій Crown Family у Північно-Західному університеті США

Модератор – к.і.н., доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ ім. Івана Франка Назар ВАСЬКІВ.

У книзі Й. Петровського-Штерна та П.-Р. Магочія чи не вперше в новітній історії України показано взаємопоглиблене сприйняття євреями етнічних українців та етнічними українцями євреїв. Разом із тим, тисячолітнє співіснування українського та єврейського народів витворило низку стереотипів та упереджень…

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
• Чи піддаються науковому спростуванню стереотипи та упередження щодо українсько-єврейських відносин?
• Чи справді українці для євреїв засадничо були антисемітами, а для українців євреї – шахраями та експлуататорами?
• Чи правдоподібним є твердження про категоричне суспільно-політичне, релігійне та культурне несприйняття українцями та євреями одне одного?