Сформовано проект рейтингу

01.02.2019 | 17:17

Згідно із затвердженими Вченою радою Університету лімітами стипендіатів сформовано проект рейтингу.

45℅ – ліміт стипендіатів;

17,3℅- ліміт стипендіатів відмінників.

Усі відсотки беруться від кількості студентів бюджетної форми навчання на відповідному факультеті, курсі, спеціальності. Відмінники входять в кількість стипендіатів

Просимо перевірити свої бали та у разі права на академічну та соціальну стипендію обрати одну із них, що виплачуватиметься до наступного семестрового контролю.

Заява про вибір стипендії подається в деканат факультету (дирекцію коледжу) впродовж понеділка 4 лютого 2019 року.

Проект рейтингу остаточно буде затверджено орієнтовно у вівторок, 5 лютого, на засіданні Стипендіальної комісії Університету

Опублікований проект рейтингу можете переглянути за посиланням  Проект рейтингу