Щорічні конкурси програми FULBRIGH

05.09.2019 | 10:59

ДЛЯ КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК, ДОСЛІДНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ – Fulbright Visiting Scholar Program
Deadline – 15 жовтня 2019 року

Проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо тривалістю від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти, юристи, дослідники без наукового ступеня – з досвідом роботи не менше п’яти років та наявними публікаціями у вітчизняних й/або іноземних наукових фахових виданнях.

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

ДЛЯ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ – Fulbright Research and Development Program
Deadline – 1 листопада 2019 року

Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО).

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html