Список студентів зарахованих на 1 курс ОС “магістр” спеціальностей 032 Історія та археологія та 054 Соціологія (бюджет)

12.08.2019 | 09:16

Список студентів зарахованих на 1 курс ОС “магістр” спеціальностей 032 Історія та археологія та 054 Соціологія (бюджет) (денна форма навчання)

Список студентів зарахованих на 1 курс ОС “магістр” спеціальності 032 Історія та археологія (бюджет) (заочна форма навчання)