Stypendium i dotacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego

27.02.2019 | 09:35

Studium Europy Wschodniej ma przyjemność ogłosić nabór na kolejną edycję Stypendium i Dotacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego.

Stypendium przeznaczone jest dla kandydatów z
Europy Środkowej, Bałkanów, krajów bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej, krajów Kaukazu

Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2019/2020, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

“Celem Stypendium jest szerzenie demokracji, praw człowieka, zasad państwa prawa i poszanowania prawa w stosunkach międzynarodowych.”

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Wnioski będą przyjmowane do 8 kwietnia 2019 r. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 3 czerwca 2018.

Szczegółowe informacje o Stypendium i o Dotacji dostępne są na stronie www.skubi.net/konkurs.
Zapraszamy do pobrania folderu informacyjnego poświęconego stypendium dostępnego na stronie: https://studium.uw.edu.pl/event/stypendium-i-dotacja-imienia-krzysztofa-skubiszewskiego-2018/

Fundatorem Stypendium i Dotacji jest
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
www.skubi.net/fundacja.html
stypendia@skubi.net
tel. +48 697 904 178

Przy współpracy z:

Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego