Wschodnia Szkoła Letnia / East European Summer School

05.03.2019 | 11:50

Studium Europy Wschodniej UW ogłasza nabór do XXIX Wschodniej Szkoły Letniej 2019.
Szkoła odbywać się będzie w dniach 28 czerwca – 28 lipca 2019.

Wschodnia Szkoła Letnia jest najstarszym przedsięwzięciem Studium. Utworzona w 1991 r., jest bowiem prowadzona już od 1992 r. jako trzytygodniowe międzynarodowe staże naukowe. Są to sesje naukowe odbywające się corocznie w dniach 1-21 lipca, przeznaczone dla młodych badaczy, z krajów b. ZSRR, krajów Europy Środkowej, ale także Europy Zachodniej i Ameryki zajmujących się historią i współczesnością tego regionu. W Szkole Letniej nie mogą brać udział słuchacze z Polski. Wykładowcami są najwybitniejsi specjaliści z całego świata.

Szkoła ma na celu umożliwienie młodym badaczom poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Z powodu bogatego programu zajęć, Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy w badawczej; przygotowuje natomiast słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

Program Wschodniej Szkoły Letniej składa się z trzech części:
– części ściśle merytorycznej: wykłady i seminaria (jedno seminarium do wyboru wedle zainteresowań naukowych),
– części dodatkowej: wizyty w archiwach oraz bibliotekach oraz w instytucjach państwowych,
– części kulturalnej: zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach.

Wschodnia Szkoła Letnia to wykłady i seminaria prowadzone przez wykładowców z Polski i z zagranicy oraz udział w Warsaw East European Conference – największej w regionie konferencji poświęconej sprawom wschodnim.

Zgłoszenia do udziału w szkole prosimy nadsyłać na adres wsl.studium@uw.edu.pl do dnia 20 maja 2019. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie studium.uw.edu.pl.

***
RECRUITMENT

The East European Summer School is the Centre’s oldest initiative. It was established in 1991 and started offering courses as part of a three-week international visiting scholarship programme in 1992. Each July, the Summer School offers academic sessions designed for young researchers from former Soviet republics, Central Europe, but also from Western Europe and America. The programme focuses on the region’s history and its contemporary affairs.

The Summer School’s programme consists of lectures, panel discussions, as well as visits to research institutions, archives and libraries in the city where the Summer School is taking place, as well as field trips and cultural events. Lecturers at the Summer School are the most outstanding specialists in their subjects from around the world. Some of the lectures are also published in Obóz and Przegląd Wschodni. The lectures are presented in Polish or English, or the language of the country where the external sessions of the Summer School take place (Lithuania, Belarus and Ukraine in 1996 and 1997). In 1997, the trip was accompanied by A. Gieysztor and J. Bardach (Warsaw), N. Davies (Oxford), D. Beauvois (Paris) and M. Rywkin (New York). The professors were welcomed by the then President of Lithuania, Valdas Adamkus. The East European Summer School has hosted over 100 lecturers and over 600 graduates from 26 countries.

Visit english.studium.uw.edu.pl and learn more about specifications and terms of participation in the East European Summer School.
Deadline for applications is May 20 2019