XVII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»

15.01.2019 | 09:14

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Студентське наукове товариство соціологічного факультету
за участю
Університету Джорджії (США)
Білоруського державного університету (Білорусь)
Зеленогурського університету (Польща)
Національного технічного університету України «КПІ імені І. Сікорського» (Україна)
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)
Львівського національного університету імені І. Франка (Україна)
Одеського національного університету імені І. Мечникова (Україна)
Ужгородського національного університету (Україна)
Луганського національного університету імені Т. Шевченка (Старобільськ, Україна)
проводять XVII Міжнародну наукову конференцію студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
«Соціологія у (пост)сучасності».

Конференція відбудеться 14-15 березня 2019 року на соціологічному факультеті
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна, м. Харків, пл. Свободи, 6).

Цього року конференція проводитиметься в форматі дискусійних груп під керівництвом експертів і буде присвячена таким напрямам:

● Академічна соціологія
● Соціологія молоді
● Соціальні комунікації, реклама та PR
● Політична соціологія
● Новітні методи соціологічних досліджень
● Соціальний менеджмент
● Медіакомунікації

Також у рамках конференції учням старших класів, які цікавляться наукою, буде надана можливість виступити зі своїми доповідями в окремій дискусійній групі.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

На другий день конференції планується проведення хакатону.

Організатори конференції забезпечують безкоштовне проживання. Організаційний внесок становить 100 грн.

Заявку на участь та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету socio.sno@gmail.com до 1 лютого 2019 року. За результатами конференції буде видано збірник тез.

За додатковою інформацією звертайтесь:

Голова СНТ соціологічного факультету
Вікторія Кудоярова – vkudoyarova@gmail.com / +380505745022
Заступник Голови СНТ соціологічного факультету
Владислав Тягло – marooceano@gmail.com/+380668812238

Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА
учасника XVIІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»

ПІБ
Назва доповіді (мовою доповіді)
Вік
Навчальний заклад
Факультет
Курс, рік навчання
Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь)
Країна
E-mail
Телефон
Формат участі в конференції: очний/заочний

До заявки додаються ТЕЗИ ДОПОВІДІ:
Обсяг тексту до 2 сторінок (до 5000 знаків з пробілами, кількість знаків див. у меню Сервіс→Статистика); шрифт Times New Roman, 12, інтервал 1,0; поля: ліве – 2,5 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. Бажано: відсутність зайвих пробілів та автоматичного переносу, диференційовані тире та дефіс.

Вимоги до тез: оригінальність, науковий стиль викладу, а також не менше 80% унікальності. Назви файлів із тезами та заявкою учасника мають містити прізвище учасника та вид документа, що додається (наприклад, Шевченко_тези та Шевченко_заявка). Всі роботи будуть перевірені на плагіат. Оргкомітет зберігає за собою право відбору та редагування тез. Тези, які не відповідають вимогам або були надіслані пізніше 1 лютого 2019 року, не будуть включені до збірника. Матеріали вважаються отриманими, якщо оргкомітет протягом 3 днів надіслав підтвердження. У разі відсутності підтвердження просимо надіслати матеріали повторно.

Автор несе особисту відповідальність за те, що надіслані матеріали раніше ніде не були опубліковані.

Можлива заочна участь: у разі позитивного рішення про включення Вашої доповіді в програму конференції публікація здійснюється незалежно від формату участі в роботі конференції.

Зразок оформлення тез:
Прізвище Ім’я
Повна назва навчального закладу
(країна, місто)
Назва доповіді
Текст тез.

Література: 1. Джерело. 2. Джерело.