Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції “Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 рр.) ”

30.01.2024 | 17:24

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної наукової конференції

“Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 рр.) ,

яка відбудеться 12 березня 2024 р.

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

м. Львів, вул. Університетська, 1.

Організатори конференції: Львівський національний університет імені Івана Франка,  Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Інститут історії НАН України, Інститут національної пам’яті України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.

Формат проведення конференції – змішаний (очно-дистанційний).

Робочі мови – українська, англійська.

 

У лютому 2024 р. минає 10 років від початку чергової російської агресії проти України. Це десятиліття невимірних страждань та боротьби вкотре продемонструвало світові незламність українського народу і його волю до перемоги. Сучасна “Велика війна” українців викликає прямі аналогії із воєнними лихоліттями, якими було насичене українське двадцяте століття. Від так, мета конференції – обговорити передумови, причини, хід, виклики, наслідки російсько-українських воєн, висвітлити антропологічне, соціо-гуманітарне, інформаційне та геополітичне обличчя збройних конфліктів.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаційний комітет запрошує учасників заходу подати заявку на участь та матеріали для публікації не пізніше 15 лютого 2024 р. на електронну скриньку dmpgch@gmail.com вченому секретареві Оргкомітету конференції асист. Пугачу Дмитру Богдановичу.

При оформлені заявки на участь необхідно вказати:

  • Прізвище та ім’я автора (авторів);

  • Науковий ступінь, вчене звання, посаду та місце праці;

  • Тему доповіді;

  • Контактний телефон та адресу електронної пошти.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції. Об’єм публікації – до 7 повних сторінок (включно із списком джерел).

У правому верхньому куті (шрифт звичайний, без нахилу чи підкреслень) необхідно вказати:

  • ПІБ автора

  • Наукова ступінь та вчене звання

  • Назва установи

Назва доповіді друкується великими літерами (без нахилу чи підкреслень) по центру аркуша, без переносів, відокремлюється від тексту одним вільним рядком зверху та знизу.

Матеріали мають бути оформлені у Microsoft Word (*.docx), гарнітура — Times New Roman, кегль — 14; міжрядковий інтервал — 1,5, абзац — 1,25 см. Параметри сторінки: формат — А4, орієнтація — книжкова, поля: ліве – 3 см; праве, верхнє, нижнє – 1 см.

Усі посилання — посторінкові. Нумерація — наскрізна. Просимо авторів тез оформлювати список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

Файл, у якому вміщені матеріали у назві має містити прізвище учасника.

Оргкомітет може залишити без розгляду теми доповідей та матеріали, що надісланні з порушенням терміну подання матеріалів, неправильно оформленні та тематика яких не відповідає напрямам роботи конференції.

Координатор заходу:

Пугач Дмитро Богданович

Тел.: 095 88 22 180

Пошта: dmpgch@gmail.com