Деревчук Ірина Андріївна

Тема дисертаційної роботи: Дитинство в радянській Україні, 1964-1985 (на матеріалах західних областей України)