Пастернак Василина Володимирівна

Тема дисертаційної роботи: Формування міського простору Жовкви в 1945-2017 роках: соціокультурний та історичний аспекти

Публікації: 

Пастернак В. Замовчування, забуття, пригадування: формування колективної пам`яті про місто (на прикладі Жовкви в 1945-2017 роках) / Василина Пастернак // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – С. 128-129.