Пожоджук Дмитро Дмитрович

Тема дисертаційної роботи: Традиційне скотарство в календарно-побутовій обрядовості волинян (загальноукраїнські риси та локальні особливості)

Науковий керівник: проф. Глушко М. С.

Публікації: 

Апотропеїчні засоби захисту хліва у волинян / Дмитро Пожоджук // Проблеми збереження і популяризації культурної спадщини: виклики та можливості : Збірник доповідей Другої міжнародної конференції у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (18–19 квітня 2018 р.). – Львів : Нео Друк, 2018. – С. 119–128.

Пожоджук Д. Торгівля домашньою худобою у волинян: звичаї та повір’я / Дмитро Пожоджук // Народна творчість та етнологія. – 2018. – №2. – С. 88–95.