Романів М. Г.

Тема дисертаційної роботи: Традиційна зимова календарно-побутова обрядовість українців Покуття другої половини ХІХ – ХХ ст. (загальноукраїнські риси та локальна специфіка)

Науковий керівник: доц. Рачковський Г.В.