Сапацінська Юлія Юріївна

Тема дисертаційної роботи: Образи світу в уявленнях мешканців містечок Галичини в другій половині  ХIХ – на початку ХХ століття.

Публікації: 

Сапацінська Ю. На шляху до модернізації міста: зміни у просторі містечок Східної Галичини / Сапацінська Юлія // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 71-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 27 квітня 2018 р.). – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2018. – С. 117-118.

Сапацінська Юлія. Образи світу в уявленнях мешканців галицьких містечок другої половини ХІХ – початку ХХ / Сапацінська Юлія // Шевченківська весна: історія. – С. 344-348.
Сапацінська Ю. Світ емоцій в уявленнях мешканців містечок Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття/ Сапацінська Юлія // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / гол. ред. Микола Литвин; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. Вип. 13. С. 187-204.