2022, випуск 54

Редакційна колегія:
Головний редактор: канд. іст. наук., ст. наук. співробітник Любомир Хахула; заступник головного редактора: д-р іст. наук, проф. Вадим Ададуров; члени редколегії: д-р іст. наук, проф. Віталій Яремчук; д-р іст. наук, проф. Віталій Михайловський; д-р наук, проф. Марта Фонт (Угорщина);  д-р іст. наук, проф. Сергій Стельмах; д-р наук, проф. Анджей Буко (Польща); д-р іст. наук, проф. Станіслав Кульчицький; д-р наук, проф. Даріуш Домбровський (Польща); д-р іст. наук, проф. Ярослав Грицак; д-р іст. наук, проф. Степан Качараба.

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
Середньовічна та ранньомодерна історія

ЩОДРА О. Європейська торгівля з арабським Сходом у VIII–Х ст.: роль слов’ян і Русі

YEPIK М. Inheritance of Power in Mercia by Princess Aelfwynn

КІОРСАК В. “Сага про пішого Грольва” та Русь в епоху вікінгів: історична пам’ять та історіографія

ЗАЯЦЬ А. Волинське містечко Горохів у XV – першій половині XVII ст. (штрихи до історії)

ВІННИЧЕНКО О. “Столичне місто”: Львів як місце проведення сеймиків і з’їздів у 1648–1651 роках

Новочасна історія

БОДНАР Г.  “Прийшли рускі”: пам’ять про радянську владу 1939 1941 років у біографічних наративах найстаршого покоління жителів Західної України

АФТАНАС А. Західноукраїнська кооперація в роки нацистської окупації (1941–1944)

ГЕНЕГА Г. Від національного до інтернаціонального: українські акценти в повоєнній моді Львова 40–50-х рр. ХХ ст.

СІРОМСЬКИЙ Р., СІРОМСЬКА Г. “Мій візит не заспокоїв мене”: з історії відвідин Лестером Пірсоном Радянського Союзу (5–12 жовтня 1955 р.)

Студії з історії Голодомору

БОРЯК Т. Публікації усноісторичних джерел з проблеми Голодомору в Україні (1932–1933): археографічний вимір

КОЗИЦЬКИЙ А. Заперечення Голодомору: методи та наративи

Студії з історії Львівського університету

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Принципи формування викладацького та науково-допоміжного складу Університету Яна Казимира у Львові (1919–1939)

ГРИЦЕНКО Ю., КАЧМАР В. Львівський університет у перші місяці російсько-української повномасштабної війни 2022 р. (за матеріалами прес-центру Університету)

Спеціальні історичні дисципліни

СМУТОК І. Нащадки носівського старости, полковника Григорія Гуляницького, у Перемишльській землі (друга половина XVII – перша половина XVIII ст.)

ВОРОНЧУК І. Олександр Лазаревський і дискусія щодо чинників закріпачення селянства Лівобережної України

ЦЕЛУЙКО О. Нумізматичні досліди Івана Заяця (замітки на маргінесі української нумізматики)

ШУСТ Р., ТУРМИС Н. Микола Федорович Котляр: біля витоків сучасної української нумізматики

HUMENNYI V. “…Prosperae in Armenia res Addiderant”: Corbulo, Tacitus and Constructing the Images of Rome’s Early Imperial Campaigns in Armenia

Рецензії, огляди, наукове життя

ВІННИЧЕНКО О., ЗАШКІЛЬНЯК Л., ЗАЯЦЬ А. Шлях історика (до 90-ліття Миколи Крикуна)

КОНДРАТЮК К. Захисти дисертацій у 2021 році

СТЕПОВА І. Бібліографія доктора історичних наук, професора Богдана Якимовича

ПЕРКУН В.  Рецензія на: Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických, III. Z poznatků, výzkumných projektů, perspektiv a “konfrontaci” v pomocných vědách historických, ed. Karel Maráz. Brno, 2020. 281 s.

In Memoriam

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Світлої пам’яті Оксани Франко (1930–2021)

Amicum perdere est damnorum maximum: пам’яті декана історичного факультету Степана Качараби (1958–2022)