Історія Західної Європи та Америки ХХ – поч. ХХІ ст.

1. Оголошення щодо іспиту

2. Історія Західної Європи та Америки ХХ – поч. ХХІ ст. ( завдання для дистанційного навчання)

3. Історія Західної Європи та Америки ХХ – поч. ХХІ ст. ( завдання для дистанційного навчання) (25.04.2020)

Практикуми

Історія Західної Європи та Америки ХХ–ХХІ ст.: плани семінарських занять. Перша частина (1918–1945 рр.)

Історія Західної Європи та Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Практикум для студентів гуманітарних факультетів.

Підручники

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918-1945 рр.) : посібник / З. А. Баран, Г. М. Кипаренко, С. П. Мовчан, М. М. Швагуляк. – Львів : Афіша, 2008. – 288 c.

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1945 р. – початок ХХІ ст.): [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Баран З. А., Кипаренко Г. М., Козицький А. М., Мовчан С. П., Сіромський Р. Б., Швагуляк М. М.; за ред. М. М. Швагуляка. – Львів, 2011.