Спеціальність 054 «Соціологія»

Навчальний план (Спеціальність 054 «Соціологія»)

Галузь знань –
Спеціальність – 054 «Соціологія»

Проєкти ОПП

 • один пункт
 • другий пункт

ОПП

 • один пункт
 • Програма 2021

Навчальні плани

 • один пункт
 • другий пункт

Силабуси та програми курсів

 • один пункт
 • другий пункт

Відгуки і рецензії

 • один пункт
 • другий пункт

Доброчесність

 • один пункт
 • другий пункт

Матеріально-технічна база

 • один пункт
 • другий пункт

Репозитарій бакалаврських робіт

 • один пункт
 • другий пункт

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 2:0 Залік
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Візуалізація та інформація для соціологів 96 0:6 Іспит
Вступ до спеціальності 16 32 1:2 Залік
Іноземна мова (1 семестр) 64 0:4 Залік
Історія соціології (1 семестр) 32 32 2:2 Іспит
Історія України (054) 32 16 2:1 Залік
Соціологія віртуальної реальності 32 32 2:2 Іспит
Українська мова (за професійним спрямуванням) 16 16 1:1 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Немає

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (2 семестр) 64 0:4 Залік
Історія соціології (2 семестр) 32 48 2:3 Іспит
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Кількісні соціологічні дослідження (2 семестр) 32 64 2:4 Іспит
Соціальна статистика 96 0:6 Залік
Соціологія малих груп 32 32 2:2 Іспит
Теорія імовірностей та математична статистика 48 0:3 Іспит
Фізичне виховання 32 0:2 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія соціології (3 семестр) 32 32 2:2 Іспит
Кількісні соціологічні дослідження (3 семестр) 16 32 1:2 Іспит
Навчальна (ознайомча) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Соціологія менеджменту 16 32 1:2 Залік
Якісні соціологічні дослідження (3 семестр) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:A) Соціологія освіти
B) Соціологія громадської думки
C) Соціологія інноваційного розвитку
16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:“Свій”, “чужий”, “інший” у світоглядних уявленнях європейців
Освоюючи Європу: художня уява, туризм і культурна географія
Українські еліти X-XVIII ст.: мова, релігія, ідентичність
32 16 2:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Іноземна мова (4 семестр) 64 0:4 Іспит
Кількісні соціологічні дослідження (4 семестр) 32 32 2:2 Іспит
Курсова робота 90 0:5,6 Курсова робота
Соціологія конфлікту (ОПП “Прикладна соціологія”) 32 32 2:2 Іспит
Якісні соціологічні дослідження (4 семестр) 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:A) Соціологія дитинства
B) Соціологія вікових груп
C) Соціологія соціальної роботи
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Соціологія дозвілля
Соціологія молоді
Цифрова соціологія
32 32 2:2 Залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Соціологія масових комунікацій (ОПП “Прикладна соціологія”) 16 32 1:2 Іспит
Соціологія організацій (ОПП “Прикладна соціологія”) 16 32 1:2 Залік
Соціологія права та правосвідомості 32 16 2:1 Іспит
Соціологія та психологія особистості 16 32 1:2 Іспит
Сучасні соціологічні теорії 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:A) Основи проектного менеджменту
B) Управління соціальними проектами
C) Основи формування іміджу
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Соціологія глобалізації
Соціологія повсякденності
Соціологія сім’ї
32 32 2:2 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Курсова робота 90 0:5,6 Курсова робота
Методологія та проектування соціологічного дослідження 16 96 1:6 Іспит
Практикум з прикладної соціології (ОПП “Прикладна соціологія”) 96 0:6 Залік
Соціологія політики 32 32 2:2 Іспит
Філософія 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:A) Соціологія девіантної поведінки
B) Соціологія релігії
C) Соціальні проблеми сучасності
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Соціологія в Україні
Соціологія війни та миру
Соціологія громад та громадянського суспільства
32 32 2:2 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
12 24 0,8:1,5 Іспит
24 24 1,5:1,5 Іспит
Візуальна соціологія 16 32 1:2 Залік
Маркетингові дослідження 16 32 1:2 Залік
Навчальна практика 90 0:5,6 Диф. залік
Соціологія бізнесу та підприємництва (ОПП “Бізнес-соціологія”) 32 32 2:2 Іспит
Соціологія економіки і праці 32 32 2:2 Іспит
Соціологія культури 32 32 2:2 Іспит
Дисципліна на вибір 1:A) Етносоціологія
B) Соціологія гендеру
C) Соціологія колективної пам’яті
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Корпоративна соціальна відповідальність
Соціальна відповідальність бізнесу
Соціальне підприємництво
32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 135 0:8,4 Диф. залік
Кваліфікаційна (бакалаврська) робота 180 0:11,3 Іспит
Основи споживчої поведінки (ОПП “Бізнес-соціологія”) 20 20 1,3:1,3 Іспит
Соціальна структура та стратифікація 20 20 1,3:1,3 Іспит
Соціологія реклами та брендинг (ОПП “Бізнес-соціологія”) 20 20 1,3:1,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:A) Корпоративна культура
B) Ділові комунікації
C) Технології запобігання та управління конфліктами
20 20 1,3:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 2:D) Презентація результатів соціологічного дослідження
E) Якість соціологічної інформації
F) Соціальні проблеми сучасності
20 20 1,3:1,3 Залік
Дисципліна на вибір 3:Компаративна соціологія
Соціологія повсякденності
Соціологія соціальних змін
20 20 1,3:1,3 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Кваліфікаційна (магістерська) робота 360 0:22,5 Іспит
Магістерський семінар 50 0:3,1 Залік
Соціологія безпеки 20 20 1,3:1,3 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Моніторинг та оцінка соціальних проектів і програм
Практикум з соціальної аналітики
40 0:2,5 Залік
Дисципліна на вибір 2:Ділові комунікації
Моніторинг та оцінка системи охорони здоров’я
Оцінка ефективності PR-технологій
20 20 1,3:1,3 Залік
Оцінка ефективності рекламних компаній 20 20 1,3:1,3 Залік