Спеціальність 054 «Соціологія»

Навчальний план (Спеціальність 054 «Соціологія»)

Галузь знань –
Спеціальність – 054 «Соціологія»

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
16321:2Залік

2-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність


32322:2Іспит
32482:3Іспит
480:3Залік

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
16321:2Залік
32322:2Іспит
16321:2Іспит
32322:2Іспит
16321:2Іспит
Методи збору соціологічної інформації32322:2Іспит
Методологія підготовки наукової публікації16161:1Залік
Соціологія конфлікту16321:2Іспит
Дисципліна на вибір 1:

Соціологія молоді
16321:2Залік
“Свій”, “чужий”, “інший” у світоглядних уявленнях європейців32162:1Залік

4-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
320:2Диф. залік
16321:2Іспит

32322:2Іспит
32322:2Залік

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
16321:2Залік
32322:2Іспит
16321:2Залік
322:0Іспит
32162:1Іспит
16321:2Іспит
Соціологія та психологія особистості16321:2Іспит
16161:1Залік
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 1:
32322:2Залік

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність


32322:2Іспит
16321:2Залік
32322:2Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
20201,3:1,3Залік
13260,8:1,6Іспит
24241,5:1,5Залік
13260,8:1,6Іспит
12240,8:1,5Іспит
24241,5:1,5Іспит
26261,6:1,6Залік
13260,8:1,6Іспит
24241,5:1,5Іспит
12240,8:1,5Залік
13260,8:1,6Іспит
13260,8:1,6Іспит
Дисципліна на вибір 1:
26391,6:2,4Залік

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
261,6:0Іспит
13260,8:1,6Іспит
Соціологія міжнародних відносин13260,8:1,6Іспит
261,6:0Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
20201,3:1,3Залік
500:3,1Залік
20201,3:1,3Залік